Publicaties

Tag: overheid

De bronhouders moeten informatie aanleveren aan het DSO en zorgen voor een samenhangend geheel en de ontsluiting naar de burger.
overheid

De Omgevingswet als digitale transformatie

Van Wet naar Digitaal Loket Informatie over de fysieke leefomgeving is van groot belang voor een goede uitvoering van de Omgevingswet. Het organiseren van beschikbare,