Dienstverlening

Om toekomstbestendig te zijn moet je als organisatie snel in kunnen spelen op veranderingen en aansluiten bij de klantbehoefte. Een digitale transformatie is de manier om dit te bereiken. Het stelt je bovendien in staat om technologische ontwikkelingen zo in te zetten dat de organisatie wendbaarder en efficiënter wordt. Dit verstevigt de marktpositie van jouw organisatie. Op deze manier creëer je waarde voor jouw klanten, medewerkers en stakeholders.

Visual Dienstenmodel

Diensten

Transformaties zijn complexe veranderingen die verregaande gevolgen kunnen hebben voor de huidige organisatie. Bvolve ondersteunt de organisatie bij deze transformatie aan de hand van drie diensten:
  1. Transformaties Starten
  2. Digitale Toekomst Ontwerpen
  3. Implementeren & Regisseren
Allereerst, is het belangrijk om eerst duidelijk voor ogen te hebben wat de verandering voor de organisatie betekent. Wat moet er gebeuren, hoe en wanneer? Na het formuleren en visualiseren van de visie en het plan van aanpak kan de gewenste situatie ontworpen worden. Hierbij kijk je welke organisatiestructuur, processen, data en systemen er nodig zijn. Maar aangezien de realiteit vaak weerbarstiger is dan het plan is het van belang om de implementatie stapsgewijs uit te voeren. Met de aanvullende vierde dienst begeleiden, trainen en coachen we de medewerkers en brengen we onze ervaring en kennis over op de organisatie. Dit stelt de organisatie in staat om zelfstandig een vervolg te geven aan de transformatie.

Integrale en kortcyclische aanpak

Als digitaal gedreven en klant georiënteerde organisatie heb je een sterk fundament nodig. Hierin moeten datamanagementarchitectuur en procesmanagement als één geheel worden aangepakt. Op deze manier bouwen de disciplines voort op elkaars inzichten. Dit zorgt voor synergie en consistentie tijdens de transformatie. Naast een integrale aanpak is een kortcyclische werkwijze van belang. Hierbij wordt meteen gewerkt en getest in de nieuwe situatie. Om de verandering niet alleen op papier te laten bestaan is het essentieel dat de menskant van de verandering wordt meegenomen. Hiervoor zetten we onze expertise op het gebied van change management in. Het is belangrijk om eerst te investeren in het fundament en de mensen die de verandering mogelijk maken. Daarna volgt de technologie. Dit is volgens ons de enige manier waarop een verandering kan slagen én duurzaam verankerd blijft.

Integrale en kortcyclische aanpak

Elke organisatie heeft een eigen context en uitdagingen. Wij passen onze dienstverlening daar altijd op aan. Ben je benieuwd naar wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Plan dan een gratis en vrijblijvend e-consult in.