Overheid

Bvolve levert een bijdrage aan het versterken van de bestuurs-, beleids- en uitvoeringskracht van de overheid om daarmee de weerbaarheid van het openbaar bestuur in Nederland te waarborgen. Onze consultants doen dit door organisaties te adviseren over de professionalisering van hun informatievoorziening en hun samenwerking met maatschappelijke partners.​

Wij hebben onze expertise in de afgelopen jaren opgebouwd rondom de domeinen ‘informatievoorziening’ en ‘(digitale) dienstverlening’ bij gemeenten, waterschappen en diverse overheden. Wij acteren daarbij op bestuurlijk-, directie- en beleidsniveau. Vanuit onze vakgebieden architectuur en project-, verander-, data-, en procesmanagement doorzien wij inhoudelijke vraagstukken op operationeel niveau. Daarnaast hebben wij diverse (strategische) projecten uitgevoerd voor regionale en landelijke overheidsorganisaties.​

Hierdoor hebben wij een goed overzicht en inzicht ontwikkeld in informatievraagstukken in het publieke domein en zijn wij gesprekspartner voor bestuurders en functionarissen aan zowel de business- als IT-kant. ​

Branche uitdagingen

Ontmoet onze mensen