Onderwijs

Het onderwijs is dynamisch en complex. Er zijn strenge eisen vanuit de onderwijsinspectie en een sterk veranderende klantvraag van de student. Studenten willen onderwijs dat aansluit bij hun behoeften en wensen. Onderwijs dat flexibel, innovatief en zelfs digitaal is. Niet alleen de veranderende vraag vanuit de student draagt bij aan deze complexe en dynamische omgeving, maar ook externe factoren zoals de overheid en de arbeidsmarkt. Door de vele en elkaar snel opvolgende veranderingen is het van belang dat mbo-instellingen efficiënt en doelgericht in kunnen spelen op ontwikkelingen. Maar wat vraagt dat van het onderwijs? Volgens ons vraagt dat om een duidelijke visie op de toekomst, goede bedrijfsvoering en een organisatie die in staat is om continu te blijven verbeteren.

Branche uitdagingen

Blogs

Downloads

Ontmoet onze mensen