Publicaties

Met een digitale basisinrichting richting een robuuste organisatie

Guido Cohlst
g.cohlst@bvolve.nl

Het is cruciaal om de digitale basisinrichting van jouw organisatie te versterken. Het is namelijk de basis om mee te kunnen in de technologische vooruitgang en beter in te spelen op nieuwe context. Het is het fundament voor een digitale organisatie en stabiele basis voor de digitale transformatie.

Op organisatorisch niveau gaat een digitale basisinrichting verder dan alleen de IT-infrastructuur, informatiesystemen en applicaties die nodig is voor het functioneren van de organisatie. Juist expertises als visie, beleid, processen, governance, mensen en cultuur spelen hierin een belangrijke rol. Een robuuste digitale basisinrichting stelt organisaties in staat om efficiënter te werken, beter in te spelen op marktveranderingen, en nieuwe zakelijke kansen te benutten. Het vormt de ruggengraat van de digitale transformatie en is essentieel voor het realiseren van langetermijndoelen.

Integreren expertises

Deze basis kan worden neergezet met het juiste inzetten van architectuur, procesmanagement, datamanagement en verandermanagement! Door deze vakgebieden te integreren tijdens onze trajecten om de digitale (basis)inrichting te versterken, leggen we niet alleen een stevige basis voor groei, innovatie en inclusie, maar zorgen we er ook voor dat onze vooruitgang duurzaam, wendbaar en veerkrachtig is.

Architectuur is een middel om de organisatievisie en -strategie te vertalen naar een concrete inrichting en biedt samenhang, waarin elk element op elkaar is afgestemd en schaalbaarheid wordt gewaarborgd. Het geeft het de nodige richtlijnen en principes bij het selecteren en implementeren van nieuwe technologieën en systemen. Tevens helpt architectuur de juiste dialoog te faciliteren over investeringen, afhankelijkheden en risico’s.

Procesmanagement zorgt in de basis voor efficiëntie, optimalisatie en standaardisatie van workflows, waardoor we de (digitale) systemen kunnen laten samenwerken. De standaardisatie zal uiteindelijk ook zorgen voor een hogere datakwaliteit, consistentie, automatisering, betere klanttevredenheid en een hogere mate van compliance.

Datamanagement is de sleutel tot het waarborgen van de integriteit en bruikbaarheid van deze gegevens, waardoor we betrouwbare inzichten kunnen verkrijgen en besluitvorming kunnen ondersteunen.

Verandermanagement helpt ons een sterke basisinrichting te vormen, waarbij weerstand wordt omgezet in enthousiasme en adoptie. Dit is niet alleen maar een onderdeel van de implementatie, maar hier begint de transformatie juist mee en loopt continu mee in de richting van een digitaal wendbare organisatie.

Het integratieproces

Het succes van een sterke digitale basisinrichting en de duurzaamheid hiervan hangt af van de integratie van hierboven genoemde expertises. Deze integratie is een continu proces dat plaatsvindt gedurende de hele levenscyclus van een organisatie, waarbij bepaalde methoden ondersteuning kunnen bieden:

1. Het opstellen van de digitale visie: Het is belangrijk om deze vakgebieden te integreren bij het opstellen van de digitale visie en het formuleren van de algemene strategieën en doelstellingen van de organisatie. Dit zorgt ervoor dat alle activiteiten en initiatieven gericht zijn op het bereiken van de overkoepelende doelen. In de praktijk zien we nog te vaak dat voor procesmanagement, datamanagement en architectuur eigen visies/roadmaps worden gehanteerd.

2. Het ontwerpen van processen en systemen: Tijdens de ontwerpfase moeten procesmanagement, datamanagement en architectuur nauw worden geïntegreerd om ervoor te zorgen dat de (operationele) processen effectief worden ondersteund door gegevens en technologische systemen. Oftewel; wie doet wat in welk systeem en met welke data?

3. Het implementeren van veranderingen: Verandermanagement speelt een cruciale rol bij het succesvol implementeren van veranderingen in de organisatie. Door verandermanagement te verbinden met de andere disciplines, kan weerstand tegen verandering worden verminderd en acceptatie worden vergemakkelijkt.

4. Het werken met cross-functionele teams: Het vormen van multidisciplinaire teams kan helpen bij het integreren van de perspectieven en expertises gedurende het hele proces. Hier zijn de IHH-teams voor het op orde brengen van de informatiehuishouding een mooi voorbeeld van.

5. Het continue monitoren en evalueren: Het is belangrijk om de samenhang van deze disciplines te evalueren en de volwassenheidsniveaus te blijven monitoren om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven bijdragen aan de organisatorische doelen en om aanpassingen te maken waar nodig.

Door deze benaderingen te volgen, kan een (overheids)organisatie de integratie van architectuur, procesmanagement, datamanagement en verandermanagement op een effectieve manier bevorderen en werken aan een digitale toekomst.

Hoe staat het met de digitale basisinrichting binnen jouw organisatie? Neem contact op met ons en plan een vrijblijvende intake in met één van onze experts.

Gerelateerd

Digitale Transformatie

De digitale wendbaarheid van de Nederlandse overheid

Benthe Zenhorstb.zenhorst@bvolve.nl In een wereld die steeds meer gedreven wordt door technologie, is digitale wendbaarheid een belangrijke eigenschap geworden voor organisaties van elke omvang en