Zorg

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Nog los van pandemieën staat de zorg onder grote druk. Maatschappelijke tendensen als vergrijzing en groeiende zorgvragen leiden ertoe dat zonder verder ingrijpen één op die vier mensen in de zorg moeten werken. De vraag is daarbij of de zorg betaalbaar en op niveau blijft. Waardegedreven zorg en netwerkzorg zijn andere ontwikkelingen waarbij ziekenhuizen, verpleeginstellingen en eerstelijns andere rollen krijgen te vervullen.

De zorg staat aan de vooravond van grote veranderingen en digitalisering gaat daar een belangrijke rol in vervullen. En niet alleen in de vorm van automatisering van bestaande processen om administratieve lasten terug te dringen of gegevensuitwisseling om netwerkzorg mogelijke te maken maar ook door nieuwe technologie zoals kunstmatige intelligentie die het zorgproces zelf radicaal gaan veranderen.

De Bvolve aanpak is daarin pragmatisch. Zij helpt zorginstellingen in de formulering van hun digitale strategie, maar vertrekt daarbij vanuit de reis die de patiënt aflegt en de begeleiding die de zorgprofessional daarin biedt. Hoe kunnen zorginstellingen digitale technologie inzetten om die patientreis te ondersteunen en de werkprocessen van de zorgprofessional te verbeteren. Zo dat de zorg in stand op blijft en processen slimmer worden georganiseerd.

Publicaties

Ontmoet onze mensen