Mobiliteit

Met de almaar groeiende economie en samenleving neemt de druk op het wegennet en de openbaar vervoersoplossingen in hoog tempo toe. Klanten zijn niet langer loyaal aan een type vervoersmiddel of merk, maar kiezen voor de optie die hen op dat moment het beste uitkomt. Niet alleen de klant zorgt voor druk op de mobiliteitsbranche, maar ook de inmenging van tech giganten en connectiviteitsaanbieders. Deze nieuwe partijen bestormen de markt met grote ontwikkelbudgetten waarmee ze razendsnel kunnen innoveren. Daarnaast hebben ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals autoluwe wijken, een impact op de mobiliteitsbranche zoals we die kennen. Deze ontwikkeling die onderdeel zijn van new mobility, het principe dat klanten zelf regie hebben over hoe zij hun vervoer vormgeven om zichzelf zo efficiënt mogelijk te verplaatsen, zorgt ervoor dat de mobiliteitsbranche definitief aan het veranderen is.

Uitdagingen

Ontmoet onze mensen