Onze Kernexpertises

In onze dienstverlening staan vier kernexpertises centraal: architectuur, procesmanagement, data capability en change management. Deze vakgebieden bieden inzicht en overzicht tijdens complexe veranderingen. Ze bevatten handvatten om een organisatie goed te structureren. Ze helpen om grip te krijgen en de organisatie bestuurbaar te maken. Wij geloven dat de structuur die deze disciplines bieden nooit een doel op zich mag worden. De structuur moet niet theoretisch zijn maar pragmatisch en toepasbaar. Ook moet je de mens in elke stap betrekken. Zo zorg je ervoor dat deze disciplines mensen daadwerkelijk ondersteunen in de uitvoering van hun werk. Dit is volgens ons de enige manier waarop een verandering kan slagen én duurzaam verankerd blijft.

Architectuur
Architectuur biedt methodes voor gecontroleerde verandering. Deze methodes bieden inzicht en overzicht in complexe organisaties, proces- en IT-landschappen. Dit maakt het mogelijk om veranderingen te sturen op basis van een visie. Dit doet architectuur door de huidige en de gewenste situatie in kaart te brengen. Vervolgens maakt het concrete ontwerpen en biedt het richtlijnen om de gewenste situatie te bereiken. Bij Bvolve gaan we echter een stap verder. Door architectuur te verbinden met disciplines als verandermanagement, risicomanagement en applicatie- en project portfolio management zorgen we voor een integrale aanpak, waarbij een hoge mate van efficiëntie en consistentie steeds de norm zijn. Onze diensten tonen hoe dit precies gebeurt.

Procesmanagement
Procesmanagement biedt grip op een complexe verandering. Bvolve doet dit niet alleen door processen systematisch in kaart te brengen en te optimaliseren, maar ook door een integrale aanpak over afdelingen heen. Door de mens als uitgangspunt te nemen, co-creatie met de opdrachtgever en te experimenteren in een gecontroleerde veilige omgeving brengen we de doelen van de organisatie dichterbij. Bvolve staat zo garant voor kwaliteit en draagt hiermee bij aan bijvoorbeeld klanttevredenheid, leveringssnelheid, kostenreductie, flexibiliteit en werkplezier. In onze diensten zie je hoe dit concreet in zijn werk gaat.

Data capability
Data stroomt tegenwoordig door het hart van elke organisatie en wordt gezien als het meest waardevolle bezit van de organisatie. Veel organisaties hebben daarom als doelstelling en strategie te streven naar meer data gestuurd werken. Dit geldt ongetwijfeld ook voor jouw organisatie. Data speelt overal een rol, van het ontwerpen van de toekomstige strategie, het starten van een project of tot het implementeren en regisseren van een project. Datamanagement is dus een aspect wat je niet mag vergeten en die zorgt voor goede datakwaliteit.

Change management
Bvolve stelt de mens centraal. Hier geven we invulling aan met behulp van change management. Change management, ofwel verandermanagement, richt zich op de menskant van de verandering. Het zorgt ervoor dat medewerkers de nieuwe werkwijze ook echt gaan gebruiken en de verandering niet alleen op papier bestaat. Change management resulteert in draagvlak en eigenaarschap. Om dit te bereiken moeten medewerkers ‘snappen’ wat er gebeurt, ‘willen’ en ‘kunnen’ veranderen.