Onze Kernexpertises

In onze dienstverlening staan vier kernexpertises centraal: architectuur, procesmanagement, data capability en change management. Deze vakgebieden bieden inzicht en overzicht tijdens complexe veranderingen. Ze bevatten handvatten om een organisatie goed te structureren. Ze helpen om grip te krijgen en de organisatie bestuurbaar te maken. Wij geloven dat de structuur die deze disciplines bieden nooit een doel op zich mag worden. De structuur moet niet theoretisch zijn maar pragmatisch en toepasbaar. Ook moet je de mens in elke stap betrekken. Zo zorg je ervoor dat deze disciplines mensen daadwerkelijk ondersteunen in de uitvoering van hun werk. Dit is volgens ons de enige manier waarop een verandering kan slagen én duurzaam verankerd blijft.

Architectuur
Architectuur biedt methodes voor gecontroleerde verandering. Deze methodes bieden inzicht en overzicht in complexe organisaties, proces- en IT-landschappen. Dit maakt het mogelijk om veranderingen te sturen op basis van een visie. Dit doet architectuur door de huidige en de gewenste situatie in kaart te brengen. Vervolgens maakt het concrete ontwerpen en biedt het richtlijnen om de gewenste situatie te bereiken. Bij Bvolve gaan we echter een stap verder. Door architectuur te verbinden met disciplines als verandermanagement, risicomanagement en applicatie- en project portfolio management zorgen we voor een integrale aanpak, waarbij een hoge mate van efficiëntie en consistentie steeds de norm zijn. Onze diensten tonen hoe dit precies gebeurt.

Procesmanagement
Procesmanagement biedt grip op een complexe verandering. Bvolve doet dit niet alleen door processen systematisch in kaart te brengen en te optimaliseren, maar ook door een integrale aanpak over afdelingen heen. Door de mens als uitgangspunt te nemen, co-creatie met de opdrachtgever en te experimenteren in een gecontroleerde veilige omgeving brengen we de doelen van de organisatie dichterbij. Bvolve staat zo garant voor kwaliteit en draagt hiermee bij aan bijvoorbeeld klanttevredenheid, leveringssnelheid, kostenreductie, flexibiliteit en werkplezier. In onze diensten zie je hoe dit concreet in zijn werk gaat.

Data 
We kunnen niet meer om data heen, overal wordt data verzameld om gefundeerder beslissingen te maken, te sturen of te motiveren in de meeste gevallen tegenwoordig met behulp van Artificial Intelligence. Alle handelingen die we als mens doen genereert data, soms bewust (in het geval van communicatie of sociale media) maar veelal onbewust. Of het nu de overheid is, onderwijs of een organisatie in de maak-industrie, allemaal hebben ze data en kunnen daar waarde uit halen. Om goed met die data om te kunnen gaan moet de organisatie een strategie en visie hebben, moet de data “gemanaged” worden om de juiste kwaliteit te waarborgen, moet de data geanalyseerd worden en biedt de data de meeste waarde door ze ook visueel beschikbaar te stellen.

Change management
Bvolve stelt de mens centraal. Hier geven we invulling aan met behulp van change management. Change management, ofwel verandermanagement, richt zich op de menskant van de verandering. Het zorgt ervoor dat medewerkers de nieuwe werkwijze ook echt gaan gebruiken en de verandering niet alleen op papier bestaat. Change management resulteert in draagvlak en eigenaarschap. Om dit te bereiken moeten medewerkers ‘snappen’ wat er gebeurt, ‘willen’ en ‘kunnen’ veranderen.