Publicaties

De samenhang tussen de Woo, IHH en een digitale basisinrichting

Guido Cohlst
g.cohlst@bvolve.nl

In een tijd waarin transparantie en het kunnen geven van de juiste verantwoording steeds belangrijker worden voor het vertrouwen van burgers in de overheid, spelen de Wet Open Overheid (Woo) en de bijbehorende Informatiehuishouding (IHH) een cruciale rol. Deze twee aspecten komen samen om een open, toegankelijke en verantwoordelijke overheid te creëren. Maar hoe werken ze precies samen en wat betekent dit voor het beheer van overheidsinformatie?

De Woo en IHH

De Woo heeft als hoofddoel de transparantie van de overheid te vergroten door het actief openbaar maken van overheidsinformatie en het verbeteren van de toegang tot deze informatie voor burgers. Door de Woo worden overheidsinstanties verplicht om proactief informatie beschikbaar te stellen en burgers de mogelijkheid te geven om informatie op te vragen. Dit draagt bij aan een beter begrip van het functioneren van de overheid en versterkt de democratische controle.

Aan de andere kant hebben we de IHH, die zich richt op het beheer van alle informatie binnen een organisatie gedurende de gehele levenscyclus. Een solide en effectieve informatiehuishouding omvat aspecten zoals het vaststellen van beleid en procedures voor informatiebeheer, het vastleggen en registreren van informatie, het bewaren en archiveren van informatie van blijvende waarde en het waarborgen van de integriteit, authenticiteit en toegankelijkheid van informatie.

Digitale Basisinrichting

Voordat de Woo en de IHH effectief kunnen worden geïmplementeerd, is een sterke (digitale) basisinrichting essentieel. Een goede (digitale) basisinrichting vormt de ruggengraat voor het effectief beheren, beveiligen en openbaar maken van overheidsinformatie. Dit omvat aspecten zoals (digitale) archiveringssystemen, veilige gegevensopslag en -beheer, interoperabiliteit van systemen en geautomatiseerde rapportage en publicatieprocessen.

De relatie tussen de Woo, de IHH en een digitale basisinrichting is nauw verweven. Een goed functionerende basisinrichting is de eerste stap die moet worden genomen om de Woo en de IHH effectief te implementeren. Een effectieve informatiehuishouding en naleving van de Woo zijn afhankelijk van een solide basisinrichting om informatie op een transparante, toegankelijke en veilige manier te beheren en beschikbaar te stellen aan het publiek.

Conclusie

Kortom, de Woo, de IHH en een digitale basisinrichting zijn complementair aan elkaar en vormen samen de pijlers voor een open, transparante en verantwoordelijke overheid. Samen creëren ze een omgeving waarin (overheids)informatie op een effectieve en verantwoorde manier wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld aan het publiek, wat bijdraagt aan een grotere mate van vertrouwen tussen de overheid en haar burgers, en versterkt de basis van onze democratie.

Hoe ver zijn jullie al met het ‘open’ en ‘op orde’ zijn van jouw organisatie? We nodigen je graag uit om met een van onze experts vrijblijvend in gesprek te gaan. Neem gerust contact op.

Gerelateerd

Digitale Transformatie

De digitale wendbaarheid van de Nederlandse overheid

Benthe Zenhorstb.zenhorst@bvolve.nl In een wereld die steeds meer gedreven wordt door technologie, is digitale wendbaarheid een belangrijke eigenschap geworden voor organisaties van elke omvang en