Publicaties

Tag: zorg

Gezondheidsinformatiestelsel

Klantcase KIK-V

KIK-V is een ketenprogramma gericht op het stroomlijnen van informatie-uitwisseling in de langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS wordt hier uitvoering aan

Digitale Transformatie

Slimme processen voor een slimme zorg

Door Dirk de Wit | Oktober 2021 De demografische ontwikkeling van Nederland leidt ertoe dat de zorgvraag de komende jaren nog flink zal groeien. Deze

datamodellen
big data

Digitale transformatie & Big Data in de zorg

Naast de technologisch ontwikkelingen die digitale transformatie mogelijk maken, levert de transitie ook veel nieuwe digitale informatie: Big Data. Binnen de zorgsector wordt er nog