Publicaties

Klantcase KIK-V

KIK-V is een ketenprogramma gericht op het stroomlijnen van informatie-uitwisseling in de langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS wordt hier uitvoering aan gegeven door het Zorginstituut Nederland.
Het doel van het programma is het beter afstemmen van nieuwe uitvragen, het soepeler uitwisselen van kwaliteitsinformatie en het hergebruiken van gegevens. Door het (her)gebruiken van bestaande (kwaliteits)informatie, gestandaardiseerde uitvragen en geautomatiseerde gegevensverzameling hoeven zorgaanbieders niet steeds dezelfde of soortgelijke informatie te verstrekken aan verschillende partijen.

Aanleiding en doelstelling

Het programma KIK-V heeft als beoogd resultaat om alle zorgaanbieders in de ouderenzorg in Nederland geautomatiseerd gegevens uit te laten wisselen met de betrokken ketenpartijen. Het programma ligt daarmee in lijn met de landelijke ontwikkelingen en de nationale visie en strategie gezondheidsinformatiestelsel.

Uitdagingen

Het uitgebreide speelveld van verschillende ketenpartijen, zorgaanbieders en andere belanghebbenden maakt dat het geautomatiseerd berekenen en uitwisselen van informatie een complexe opgave is. De nieuw ontwikkelde werkwijze wordt getoetst in de praktijk, waarmee best practices worden ontwikkeld. Dit vraagt een grote mate van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en capaciteit van alle betrokken partijen. Doormiddel van een aantrekkelijk en aansluitend implementatieaanbod proberen we aanbieders enthousiast te maken voor het programma KIK-V en werken we tevens aan de businesscase.

De rol van Bvolve

Vanuit Bvolve zijn betrokken in de rol van implementatie adviseur en adviseren wij over het te ontwikkelen implementatie aanbod. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van zorgaanbieders bij de implementatie van de werkwijze KIK-V. Een speerpunt in het programma is dat de zorgaanbieders hun data op orde krijgen en data gedreven gaan werken om uiteindelijk geautomatiseerd indicatoren te kunnen berekenen en uitwisselen. Vanuit onze kennis expertise op het gebied van data en verandermanagement dragen we hieraan bij. Inmiddels zijn er al een aantal belangrijke mijlpalen behaald richting het einddoel. Zo wordt de techniek momenteel in de praktijk getest bij een aantal zorgaanbieders. De eerste uitwisseling met ketenpartijen heeft plaatsgevonden. En het principe ‘eenmalig registreren en meervoudig gebruiken van data’ wordt in de praktijk getoetst. Steeds meer vragende partijen ondersteunen KIK-V en regionale initiatieven worden in samenwerking met het programma opgestart. In een Agile omgeving zetten we kleine stappen voorwaarts samen met enthousiaste (keten)partijen en zorgaanbieders.
Vanuit Bvolve zit werken in een Agile omgeving in ons bloed. We ondersteunen door structuur te bieden, processen uit te werken, en zijn expert op het gebied van datagedreven werken. Zo helpen we zorgaanbieders de implementatie van KIK-V vorm te geven en gebruiken we de ‘lessons learned’ om het implementatie aanbod verder te versterken.

Gerelateerd