Publicaties

Digitale patiëntreis nationaal en Europees nog steeds een uitdaging

COVID-19 heeft op veel vlakken digitalisering in de zorg versneld, denk aan online consults en beelduitwisseling via Corona Portal voor de landelijke spreiding van COVID-patiënten. De eerste corona-golf bleek ook een springplank voor app-ontwikkeling. Tegelijk zien we dat de reis van de patiënt en de gegevensuitwisseling niet altijd een digitale evenknie hebben. Zowel nationaal als Europees is de elektronische reis van de patiënt een groot vraagstuk waarin slechts stapsgewijs vooruitgang wordt geboekt.

Onze collega Dirk de Wit schreef over dit onderwerp het artikel ‘Europese samenwerking: grensoverschrijdende gegevensverwerking’. Het artikel staat in het boek ‘Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps’ van Mr. Natascha van Duuren en Mr. Victor de Pous (red.). Lees hier het volledige artikel.

Tweeten
Delen

Gerelateerd

Gezondheidsinformatiestelsel

Klantcase KIK-V

KIK-V is een ketenprogramma gericht op het stroomlijnen van informatie-uitwisseling in de langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS wordt hier uitvoering aan