Publicaties

Een schoolvoorbeeld: kennisdelen en Enterprise Architectuur best practices

Eerder hebben wij geschreven over het inrichten van de architectuurfunctie en architectuurrepository naar aanleiding van opdrachten voor verschillende onderwijsinstellingen. In de praktijk blijkt dat (onderwijs)instellingen vaak tegen dezelfde vragen aanlopen, maar niet altijd op te hoogte zijn van elkaars oplossingen. In samenwerking met het Hoger Onderwijs (HO)-Architectenberaad (bekend van de HORA) hebben wij daarom een dag georganiseerd waarop architecten van hoger onderwijsinstellingen kennis en best practices uitwisselden. In deze blog vind je meer informatie over deze dag. Onderaan kun je een infographic downloaden met de 5 belangrijkste uitkomsten van deze dag.

 

Kennis en best practices delenVraag.png

Veel organisaties hebben kennisdeling hoog in het vaandel staan. Bekende voorbeelden zijn: het ontwikkelen van medewerkers door van elkaar(’s fouten) te leren en het behoud van kennis. Daarnaast leidt kennisdeling tot stabielere en efficiëntere processen. Dit alles heeft een positief effect op de prestaties van een organisatie.

Als het over kennisdeling gaat, denken organisaties vaak aan het inrichten van samenwerkingsplatformen en interne kennisnetwerken. Vanuit Bvolve worden wij vaak gevraagd om organisaties te helpen met het in kaart brengen van hun processen en architectuur. Een van de belangrijkste dingen daarbij is hoe een team de kennis inzichtelijk en vindbaar maakt voor de organisatie. Daarbij delen wij kennis en ervaringen die wij ‘meenemen’ uit andere organisaties. Dit werkt omdat organisaties vaak minder ‘verschillend’ zijn dan wordt gedacht en laat zien waarom sector-kennis zo waardevol is.

Ook bij de onderwijsinstellingen, waar wij bij betrokken zijn, zien we dezelfde vragen terugkomen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met iemand die én student, én medewerker én onderzoeker is? Om deze en andere vragen te beantwoorden organiseerden wij begin november, samen met het HO-Architectenberaad, de dag ‘HO-architectuur binnen de weerbarstige praktijk’. Samen met 17 HO-organisaties hebben we verschillende praktische uitdagingen op het gebied van architectuur besproken. Het doel van deze bijeenkomst was om kennis te delen en best practices te verzamelen. Zo hebben we op basis van reeds bestaande kennis architecten handvatten gegeven om hun werk beter en effectiever te kunnen doen. De best-practices die betrekking hebben op kennisdeling tussen organisaties vind je in de infographic hieronder terug.

 

Kennisdeling: best practicesIdee.png

  • Richt een overkoepelende instelling in, zoals het HO-architectenberaad, door middel van het delen van producten, zoals modelleerconventies, voorbeelduitwerkingen en stakeholder-analyses.
  • Maak gebruik van een referentiearchitectuur zoals de HORA en een HO-brede set van modelleerconventies zodat hergebruik van elkanders modellen en uitwerkingen vereenvoudigd wordt.
  • Richt een centrale plek in, zoals EDU-groepen, voor het delen van producten en documenten of stel samen een inspiratieportfolio samen van architectuur producten en oplossingen waar jullie trots op zijn.
  • Loop mee bij andere instellingen binnen de SURF-community om zo kennis en ervaring te verspreiden, daar waar het de grootste toegevoegde waarde heeft.
  • Organiseer intervisie(groepjes) om van elkaar te leren en elkaar casussen voor te leggen.
  • Centraliseer kennis en kunde door middel van een architecten-pool, waarbij architecten met specifieke ervaring op specifieke thema’s kunnen worden ingezet bij verscheidene instellingen. Zorg voor een laagdrempelig overzicht van wie of waar verstand van heeft, zodat men elkaar sneller kan vinden.
  • En dus last, but not least: organiseer een dag met architecten van andere instellingen om kennis te delen en best practices te ontwikkelen.

 

Enterprise Architectuur best practices infographic

Ben je nieuwsgierig geworden naar andere uitkomsten van deze dag? Download dan onderstaande infographic met de belangrijkste uitkomsten! Voor meer best practices of informatie over de uitkomsten van de dag of je alvast inschrijven voor de HO-architectuurdag van volgend jaar, kun je contact opnemen met Mark Kahmann.

Infographic Enterprise Architectuur - Download

Lees direct de andere blogs uit deze reeks:

Blog 1. Enterprise Architectuur: een schoolvoorbeeld
Blog 2. Een schoolvoorbeeld: bouwen aan de architectuur capability
Blog 3. Een schoolvoorbeeld: ArchiMate
Blog 4. Een schoolvoorbeeld: de centrale architectuur repository
Blog 5: Een schoolvoorbeeld: referentiearchitectuur en de HORA
Blog 6: Een schoolvoorbeeld: het perfecte architectuurmodel in 5 stappen

 

Tweeten
Delen

Gerelateerd