Publicaties

Hoe organisaties architectuurprincipes inzetten om duurzaamheid te bereiken – en het werkt!

Als bedrijfsarchitecten zijn we de ontwerpers van de samenwerking tussen mensen en systemen. Hoe we ontwerpen, en welke duurzaamheidsprincipes we daarbij gebruiken, kan dan ook een krachtig instrument zijn voor de verduurzaming van een organisatie.

Bij IKEA zit duurzaamheid bijvoorbeeld door de hele keten verweven. Dit begint ook aan de letterlijke tekentafel bij het ontwerpen. Meubels worden op een dusdanige manier ontworpen dat ze volgens het “flat pack” principe, passend in een zo plat en klein mogelijk pakket, verpakt en verscheept kunnen worden. Hierdoor gebruiken IKEA meubels zo min mogelijk logistieke ruimte, goed voor de kosten én het milieu.

Doordat IKEA al ontwerpt volgens het “flat pack” principe, en niet pas bij de logistiek kijkt hoe een ontwerp zo effectief mogelijk verscheept kan worden, zijn zij nog steeds grote voorloper van effectieve logistiek. Door duurzaamheidsprincipes te integreren in de werkwijze van bedrijfsarchitectuur kunnen we ook gebruik maken van de kracht van duurzaamheid in de samenwerking van ontwerp en uitvoering.

Dezelfde benadering van doordachte ontwerpen en duurzame principes is van toepassing op bedrijfsarchitectuur. Het gaat niet alleen om het bouwen van structuren, maar ook om het creëren van een raamwerk dat duurzaamheid omarmt vanaf het allereerste begin. Het betekent het beheren van stakeholders op een manier die de hele keten omvat, waardoor onnodige verspilling wordt voorkomen en duurzaamheidsdoelen worden bevorderd. Het is een aanpak die vraagt om een verschuiving in de manier waarop we denken over architectuur, waarbij we niet alleen kijken naar de som van individuele componenten, maar uitgaan van het grotere geheel.

Bij het ontwikkelen van duurzaamheidsprincipes voor de bedrijfsarchitectuur in je eigen organisatie is het goed om te kijken naar de positionering van architectuur binnen de organisatie.

Welke strategie is er bijvoorbeeld voor de verduurzaming van de organisatie? Vervolgens kan er gekeken worden naar welke architectuurprincipes aan die strategie kunnen bijdragen.

Een simpel voorbeeld; heeft de organisatie als doel om minder emissies uit te stoten, dan kan dat bijvoorbeeld vertaald worden in het principe om voor servergebruik te kiezen voor energiezuinig, schaalbaar en het gebruik zoveel mogelijk te beperken tot alleen wanneer nodig. Architecturale ontwerpen zouden dan bijvoorbeeld rekening kunnen houden met het inrichten van processen waarbij minder frequent een server aangesproken wordt.

Hoe de architectuurdiscipline binnen een organisatie kan worden opgebouwd en hoe deze effectief kan bijdragen aan duurzaamheidsdoelen verschilt per organisatie. Wij kijken graag met je mee! Neem gerust contact op met Niels via n.vandenbroek@bvolve.nl.

Tweeten
Delen

Gerelateerd