Publicaties

De Omgevingswet als digitale transformatie

Van Wet naar Digitaal Loket

Informatie over de fysieke leefomgeving is van groot belang voor een goede uitvoering van de Omgevingswet. Het organiseren van beschikbare, bruikbare en bestendige data is cruciaal! Om dit voor elkaar te krijgen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen. Een belangrijk onderdeel van dit digitale stelsel is het Omgevingsloket; Eén loket waarop de bronhouders (de overheidsinstanties) via Informatiehuizen  aangesloten zijn en op een gestandaardiseerde manier informatie aanbieden die particulieren, bedrijven en overheden in de praktijk nodig hebben voor bijvoorbeeld een vergunningaanvraag en/of een melding die betrekkeing heeft op de omgeving. 

Uiteindelijk zullen de bronhouders de informatie aanleveren aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet en zorgen voor een samenhangend geheel en de ontsluiting naar de burger.

 

De bronhouders moeten informatie aanleveren aan het DSO en zorgen voor een samenhangend geheel en de ontsluiting naar de burger.

 

Wat zijn de aspecten voor een digitale informatievoorziening?

Om van een Omgevingswet naar een Omgevingsloket te komen is er een digitale transformatie nodig. Hoe verzamelen we nu die beschikbare, bruikbare en bestendige data? Hoe zorgen we ervoor dat deze data Actueel, Betrouwbaar en Compleet is en blijft? En hoe moeten we dit nu gefaseerd oppakken en correct aanleveren, zodat het integraal verbonden is met andere wet- en regelgeving? Hoe maken we dit nu waar (Maak Waar!)!? Dit rapport over de (digitale) informatievoorziening en het Rijk stelt onder andere het volgende:

 • Digitalisering van de overheid vergt een radicale omkering van houding 
 • Overheidsorganisaties zullen zelf tot in de kern van hun primaire processen ICT moeten begrijpen, regisseren en, zonder afhankelijkheden van private partijen, ook moeten kunnen uitvoeren.
 • De digitale basisinfrastructuur (Generieke Digitale Infrastructuur, GDI) wordt bestempeld tot vitale infrastructuur voor Nederland.
 • Digitale dienstverlening moet het niveau van websites en digitale formulieren voorbij en proactief worden georganiseerd rond behoeften van burgers en bedrijven. Tevens moet het differentiëren naar omstandigheid en hand in hand gaan met fysieke vormen van (burger-) contact.

Om dit te realiseren lopen de betrokken overheidsinstanties tegen allerlei uitdagingen aan.

 

 

De uitdagingen bij het invoeren van de Omgevingswet

De vele overheidsinstanties die geraakt worden door de invoering van de Omgevingswet, hebben dit onderwerp al geruime tijd op het netvlies. De vraag is echter of het onderwerp voor alle lagen van overheidsorganisaties even urgent is en of het in een gezamenlijke aanpak moet worden aangevlogen. In de gesprekken die wij hebben met overheidsorganisaties komen een aantal verandervragen steeds terug:

 • Waar te beginnen bij zo’n groot veranderproces zoals de Omgevingswet?
 • Dit onderwerp heeft nu al impact: hoe maken we het urgent in de organisatie?
 • Hoe organiseren we de vereiste multidisciplinaire samenwerking binnen onze organisatie?
 • Hoe ziet ons stappenplan eruit?
 • Wat zijn relevante en bruikbare (referentie)kaders?
 • Wat is nu de landelijke standaard voor gegevensuitwisseling?
 • Hoe is het eindproduct (Omgevingsloket) nu precies gedefinieerd?
 • Hoe krijgen we voldoende capaciteit om de veranderingen door te voeren?
 • Welke cultuuromslag brengt de digitale dienstverlening met zich mee?
 • Hoe ontwikkelen en gebruiken we de juiste kennis, competenties en tools?

 

Digitale Transformaties

Digitale transformatie is meer dan een thema. Wij geloven dat digitale transformatie hét veranderproces is dat organisaties nodig hebben om succesvol digitale technologieën toe te passen in hun bedrijfsmodel.

 

Digitale transformatie is een strategische, ondernemingsbrede uitdaging
– FD Transformers 200

 

Bvolve is het eens met de bevinden van het FD, maar durven zelfs te stellen dat de invoering van de Omgevingsgwet een ‘onderneming overstijgende uitdaging’ is. De implementatie van de Omgevingswet is dan ook te typeren als een omvangrijke digitale transformatie. Naast de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet zal elke betrokken overheidsorganisatie in staat moeten zijn om digitaal en online informatie uit te wisselen met ketenpartners en burgers. In lijn met het rapport Maak Waar! geloven wij dat het voor elke overheidsorganisatie daarom nodig is om een digitaal organisatiemodel te ontwikkelen.

 

Wat is een digitaal organisatiemodel?

Een organisatiemodel is in essentie een beschrijving van hoe een organisatie waarde creëert voor haar klanten. Een digitaal organisatiemodel beschrijft hoe (en waar) een organisatie digitale technologieën inzet om waarde te creëren. In de blogreeks over ‘digitale droomcases’ worden al diverse digitale organisatiemodellen beschreven. Een mooi overheidsvoorbeeld is het digitale organisatiemodel van de Estlandse overheid. De positieve impact van digitale technologieën op dit organisatiemodel zijn groot. Zo biedt de Estlandse overheid inmiddels 99% van haar diensten aan als ‘e-Service’ en beschikken de Estlandse burgers over een e-ID card (een elektronische identiteit). Het digitale organisatiemodel zorgt ervoor dat de overheid zich kan richten op het uitvoeren van haar kerntaken in plaats van bureaucratie. Dit levert een effectieve en efficiënte overheid op!

 

Succesvol invoeren van de Omgevingswet vereist de juiste aanpak

Veel verandertrajecten floppen omdat ze complex en onvoorspelbaar zijn. Volgens McKinsey is slechts 6% van alle leidinggevenden tevreden met de innovatie- en veranderkracht van hun organisatie. Met de juiste veranderaanpak en tools kun je hier iets aan gaan doen! Om een digitale transformatie succesvol door te komen hebben wij de Digitale Business Transformatie ontwikkeld als complete oplossing. De aanpak van Bvolve voor Digitale Business Transformaties volgt het ‘4D-model’, waarin Dromen, Denken, Designen en Doen centraal staan.

De aanpak van Bvolve voor de Omgevingswet volgt het ‘4D-model’, waarin Dromen, Denken, Designen en Doen centraal staan.

Het 4D-model voor het uitvoeren van Digitale Transformaties (Bvolve)

Veel organisaties hanteren de omgekeerde aanpak vergeleken met de aanpak die hierboven gevisualiseerd is: ze kaderen hun dromen (ambities) dusdanig dat ze tot een beperkte visie komen en voeren vervolgens de implementatie van veranderingen ongestructureerd en ondoordacht door. Dit vereist een andere veranderaanpak.

Grenzeloos Dromen
Het is belangrijk dat organisaties dromen. Het formuleren van een heldere ambitie is daarbij essentieel. Heeft uw organisatie al een ambitie geformuleerd wat betreft het uitvoeren van de Omgevingswet?

Groots Denken
Het is belangrijk dat afdelingen en organisaties samen werken aan verandering. De invoering van de Omgevingswet eist dat interne silo’s worden doorbroken en dat er ‘onderneming overstijgend’ samengewerkt wordt met ‘informatiepartners’. Heeft u uw nieuwe organisatiemodel al klaar?

Realistisch Designen
Het ontwerpen van organisaties helpt u bij het concretiseren van een visie en hoog-over ideeën die leven in de organisatie. U moet hierbij wel realistisch blijven en niet eindeloos ingewikkelde en grote architectuurmodellen gaan produceren. Welke modellen heeft uw organisatie nodig om de Omgevingswet waar te gaan maken?

Doordacht Doen
Een succesvolle verandering valt of staat bij de juiste implementatie. Ambities, visie en concrete organisatieontwerpen vormen een gids voor de implementatie. Hierbij is het belangrijk dat je doordacht te werk gaat en de juiste informatie gebruikt tijdens de implementatie. Heeft uw organisatie al een implementatiestrategie voor alle veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt? 

 

Hoe ver bent u met de invoering van de Omgevingswet?

U bent vast al begonnen met de invoering van de Omgevingswet, maar hoe staat u er nu voor? Is alles wel in samenhang bedacht en ontwikkeld? Zijn de omgevingspartner voldoende betrokken? Op basis van het ‘4D-model’ hebben wij een ‘Quickscan’ ontwikkeld die u een eerste inzicht geeft in de status van de invoering van de Omgevingsgwet. Doe hieronder de Bvolve Omgevingswet Quickscan en ontvang direct de resultaten.

 

Bvolve Omgevingswet 4D model

Om een digitale transformatie succesvol te doorlopen hebben wij de Digitale Business Transformatie ontwikkeld als complete oplossing. De aanpak van Bvolve voor Digitale Business Transformaties volgt het ‘4D-model’, waarin DromenDenkenDesignen en Doen centraal staan. De samenhang en de kwaliteit van deze elementen bepalen de status van de invoering van de Omgevingswet in uw organisatie. Wilt u meer weten download dan onderstaand reader of neem contact op met Guido Cohlst. 

Omgevingswet 4d model reader

Direct aan de slag met het 4D model?

Ga direct aan de slag met een (incompany) workshop gegeven door Guido Cohlst. Mail voor meer informatie naar Bvolve     

 

Tweeten
Delen

Gerelateerd

Digitale Transformatie

De digitale wendbaarheid van de Nederlandse overheid

Benthe Zenhorstb.zenhorst@bvolve.nl In een wereld die steeds meer gedreven wordt door technologie, is digitale wendbaarheid een belangrijke eigenschap geworden voor organisaties van elke omvang en