Digitale Business Transformatie: Duurzaam innoveren in de digitale wereld.

We staan pas aan het begin van ‘de disruptie van de digitale wereld’, maar de snelheid waarin businessmodellen en dienstverlening veranderen, neemt alleen maar toe. Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden om de klant beter en efficiënter tot dienst te zijn en het werk eenvoudiger te organiseren. De toenemende verwevenheid van business en informatievoorziening maakt digitale business transformaties echter een complexe aangelegenheid. Een ander veranderparadigma is vereist dan voorheen. Naast het ‘openhouden van de winkel’, moet daarin aandacht worden besteed aan:

  1. Business Value: Innovatie van dienstverlening waarin digitaliseringsmogelijkheden leiden tot meer businesswaarde voor interne en externe stakeholders, en;
  2. Business Agility: Een solide fundament van bedrijfsvoering en informatievoorziening die de organisatie in staat stelt om sneller en frequenter te veranderen.

De Digitale Business Transformatie Solution helpt u om uw (transformatie)strategie te vertalen naar een uitvoerbare en ketenbrede visie op uw organisatie-inrichting. Hierbij gaan zichtbare business waarde op de korte termijn en duurzame resultaten en wendbaarheid voor de lange termijn samen. De aanpak van de Bvolve Digitale Business Transformatie Solution voorziet in beide doelen op een manier waarin groots denken (regie op samenhang) en continu bewegen in kleine stappen vooruit (experimenteren en leren) samengaan. Wij helpen u resultaten te halen, en gaandeweg ontwikkelt u uw eigen transformatiekracht. Dit resulteert uiteindelijk in grote stappen vooruit, zonder van de regen in de drup te raken. Hiermee werkt u met ons op een duurzame manier aan uw digitale toekomst!

Afbeelding111

Om de eerste stappen te zetten in uw eigen digitale business transformatie biedt Bvolve Academy de ‘Digitale Business Transformatie Experience’. Mocht u binnen uw organisatie behoefte hebben aan een verdiepingsslag inclusief begeleiding, is de Digitale Business Transformatie in de Praktijk wellicht wat voor u. Verdiep uw visie en maak de vertaling naar uw eigen praktijk. Aan de hand van cases, opdrachten en dilemma’s gaat u met andere deelnemers aan de slag met de bouwstenen en uitdagingen van uw digitale business transformatie.

Voor meer informatie over onze Digitale Business Transformatie Solution kunt u contact opnemen met Matthijs Scholten.

De Digitale Business Transformatie uitgelicht:

Matthijs Scholten werd geinterviewd door consultancy.nl over de Digitale Business Transformatie.

Lees het interview hier.