Change management

Integrale aanpak

Visual DienstenmodelEen sterk fundament is van essentieel belang tijdens een digitale transformatie. Het integraal oppakken van procesmanagement, architectuur, datamanagement en change management zorgt voor synergie en consistentie tijdens de transformatie. Het geeft meer inzicht en overzicht over de gehele doorsnede van de organisatie. Tevens biedt dit de mogelijkheid om de samenhang en ontwikkelingen over de afdelingen heen te bewaken. Dit versterkt de relatie tussen strategie en uitvoering en biedt meer grip op complexe veranderingen. In de praktijk zien wij vaak nog losse rollen, afdelingen en projecten rondom deze vakgebieden en werken ze elkaar eerder tegen, dan dat ze elkaar versterken.

Een integrale aanpak op deze vakgebieden levert synergie op, waardoor de impactanalyses en risicoanalyses van een hoger niveau zijn. En daarmee kan de inzet van mensen en middelen weer efficiënter worden ingericht. Om de inhoudelijke vakgebieden op elkaars inzichten voort te laten bouwen, dienen ze wel een bepaald volwassenheidsniveau te hebben. 

Vakgebied Change Management

Bvolve stelt de mens centraal. Hier geven we invulling aan met behulp van change management. Change management, ofwel verandermanagement, richt zich op de menskant van de verandering. Het zorgt ervoor dat medewerkers de nieuwe werkwijze ook echt gaan gebruiken en de verandering niet alleen op papier bestaat. Change management resulteert in draagvlak en eigenaarschap. Om dit te bereiken moeten medewerkers ‘snappen’ wat er gebeurt, ‘willen’ en ‘kunnen’ veranderen. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers onderdeel te maken van de verandering, hen te betrekken. Als je dit goed doet zal de verandering sneller, gemakkelijker en goedkoper verlopen. Daarnaast voorkomt het verandermoeheid en weerstand. Om de voordelen van change management zo goed mogelijk te benutten is het belangrijk dat je er vanaf het begin, vanaf het starten van je transformatie, mee begint. Het toepassen van change management technieken stopt pas als je de verandering geïmplementeerd hebt en ervoor hebt gezorgd dat de medewerkers zich de verandering eigen hebben gemaakt.

Meerwaarde Change Management

  • Zorgt voor draagvlak en eigenaarschap;

  • Zorgt dat veranderingen ook echt in de praktijk worden gebracht door medewerkers;

  • Voorkomt verandervermoeidheid, waardoor de transformatiekracht wordt vergroot;

  • Zorgt dat medewerkers niet terugvallen naar de oude gewoonten;

  • Zorgt voor kostenreductie doordat veranderingen sneller en gemakkelijker worden doorgevoerd.

Vrijblijvende intake

Door onze expertise op de gebieden van architectuur en procesmanagement te bundelen met de vakgebieden changemanagement en data bieden wij een totaaloplossing om jouw organisatie te transformeren. Hierbij stellen we de mens centraal, leveren wij duurzame impact en dat alles doen we samen met jou. Neem contact met één van onze change management experts op voor een vrijblijvend intakegesprek van 30 minuten.

Ontmoet onze mensen