Implementatie van een Student Informatie Systeem

Het begeleiden en ondersteunen van een implementatie van een nieuw, centraal, Student Informatie Systeem(SIS) is een grote uitdaging. Verschillende systemen bij verschillende scholen door fusies uit het verleden, leerkrachten die hun eigen werkwijze handhaven, werkdruk en decentrale verantwoordelijkheid voor processen en systemen maken het lastig om over te gaan op een centraal SIS. Complexiteit door afhankelijkheden met andere systemen en processen bemoeilijken het verwezenlijken van de gewenste ambities verder.  

De reden om zo’n implementatie aan te gaan is de constatering binnen de onderwijsinstelling dat informatie onvoldoende eenduidig en volledig is om juist te interpreteren en sturing op te baseren. Een andere reden is dat de ambities op het gebied van vraaggericht onderwijs, meerdere doelgroepen en flexibiliteit in aanpak niet ondersteund kunnen worden. Dan wordt het onderwijs beperkt door de mogelijkheden van de techniek en zijn verdere ontwikkelingen niet te realiseren. 

Als de implementatie van een nieuw centraal SIS wordt aangepakt als de implementatie van een nieuwe organisatie inrichting, een nieuwe werkwijze en een nieuw systeem, dan biedt het resultaat het College van Bestuur (CvB), DUO en het ministerie de juiste en volledige informatie over de aantallen leerlingen, hun resultaten en de kwaliteit van het onderwijs. Dan is dit ook het nieuwe uitgangspunt om verdere onderwijs ambities uit te werken en te kunnen verwezenlijken.

In onderstaande klantcase vind je een voorbeeld waarbij Bvolve ondersteunt bij de realisatie en implementatie van een SIS. Uitgangspunt is dat de gevraagde veranderingen bij medewerkers, processen en systemen in samenhang zijn beschouwd en geïmplementeerd. Kernwoorden bij de werkwijze zijn kortcyclisch werken, simuleren van de nieuwe werkwijze en kleinschalig starten.

Klantcase

Ontmoet onze mensen