Publicaties

LLO als voorwaarde voor flexibel georganiseerde mbo scholen

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Dit heeft te maken met veranderingen in de wereld, vaak gerelateerd aan technologische ontwikkelingen. Het resultaat is dat banen in een hoog tempo verdwijnen, veranderen en nieuwe banen opkomen. Deze banen stellen nieuwe eisen aan werknemers. Zij moeten op de hoogte zijn van de nieuwste trends, manier van werken en kennis. Als onderwijsinstelling zal je hierop moeten inspelen. De opleidingen moeten namelijk aansluiten op de arbeidsmarkt.

Samenwerking bedrijven en mbo’s

Om als mbo in te kunnen spelen op de ontwikkelingen, zal de vraag van de arbeidsmarkt centraal moeten staan. Dit betekent dat mbo instellingen input uit de arbeidsmarkt moet ophalen en deze input gebruiken om opleidingen aan te passen en nieuwe opleidingen te ontwikkelen. Mbo-scholen en bedrijven zullen goed moeten samenwerken om sneller de innovaties in de arbeidsmarkt door te voeren in het onderwijs. Beide partijen hebben hier voordeel bij. Mbo-scholen leveren onderwijs waar behoefte aan is en bedrijven krijgen werknemers die op de juiste manier zijn opgeleid en voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen binnen de markt. 

Volwassen werkzoekenden

 

Deze potentiële werknemers kunnen jonge studenten zijn, maar ook volwassen werkzoekenden en werkenden. Zij realiseren zich dat de opleidingen die zij in het verleden gevolgd hebben, niet meer aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen. Om de match tussen het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt te waarborgen, is het de maatschappelijke verantwoordelijkheid van mbo-scholen om ook deze volwassenen te scholen zodat hun profiel past op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Cultuur en structuur mbo

Dit vraagt een verandering van de cultuur en structuur van mbo instellingen. Niet alleen zal het onderwijs eenmalig ingericht worden zodat er een match is tussen de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een mbo school dient continu te anticiperen op de snelle veranderingen, oftewel mbo scholen dienen flexibel georganiseerd zijn.
Een manier voor mbo-scholen om hierop te anticiperen is de doelstellingen van Leven Lang Ontwikkelen te integreren in de reguliere onderwijsstructuur. Dit betekent dat onderwijs aan volwassenen, vraaggericht onderwijs en niet-bekostigd onderwijs ook onderdeel worden van de cultuur en structuur van het mbo.

Uitdagingen

Hoewel mbo-scholen zich realiseren dat aanpassingen in de organisatie van het onderwijs nodig zijn om structureel relevant te blijven en continuïteit te borgen, blijkt het lastig om dit daadwerkelijk in te regelen. Met het online lesgeven dit jaar hebben scholen laten zien daadkrachtig te kunnen veranderen als de urgentie er is. In de herstructurering van het onderwijs om Leven Lang Ontwikkelen te integreren wordt de urgentie nog niet zo sterk gevoeld. Wel worden knelpunten in processen en systemen voorzien, is het werven van LLO studenten nog moeilijk en twijfelen docenten of ze vraaggericht onderwijs geven aan volwassenen wel aantrekkelijk vinden.

Conclusie

De flexibelere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor instromers, omscholers en bijscholers heeft voordelen voor de werkgevers, de motivatie en het voorkomen van de uitval van studenten en de inkomsten van de mbo-scholen.
Om LLO te integreren in de structuur en cultuur van de mbo-school is het essentieel om de uitgangspunten van gepersonaliseerd leren en modulair onderwijs door te voeren binnen de organisatie. Dit sluit ook naadloos aan bij het toekomstperspectief van minister Van Engelshoven.

Visie Bvolve

Of het nu gaat om de veranderende arbeidsmarkt, COVID of nieuwe wetgeving, als mbo-school zijn er altijd veranderingen die aanpassingen vragen. Door als mbo-school te zorgen dat je continu inzicht hebt in wat je kunt en hoe je het doet, kun je bij veranderingen snel onderbouwde keuzes maken en flexibel met de nieuwe situatie om gaan. Als Bvolve hebben we onze dienstverlening opgebouwd rond het inrichten van LLO in het mbo, omdat dit een complex thema is, maar de moeite waard om het voor elkaar te krijgen gezien de continuïteit die het voor de instelling borgt. Ook kunnen wij met behulp van dit thema elke mbo-school laten ervaren hoe je zelf, met andere complexe vraagstukken, onderbouwd en flexibel tot oplossingen kunt komen.

Ben je nieuwsgierig hoe Bvolve deze visie concreet vertaalt naar een aanpak? Neem dan contact met ons op.

 

Download Infographic: Impact van technologische ontwikkelingen op het mbo

Download de Infographic

Gerelateerd