Publicaties

AI als nieuwe industriële revolutie in het onderwijs

Vanuit Bvolve reflecteren we graag op de impact van nieuwe technologieën binnen onze opdrachten. Alle sociale media en business platforms staan vol artikelen over AI, in het bijzonder de Large Language Models (LLM’s). De ontwikkelingen gaan hard en in veel gevallen is dat erg mooi. Het brengt nieuwe mogelijkheden of optimalisaties in het werk. Ook voor het consultancy vak heeft dit impact.

De introductie van ChatGPT en andere LLM’s in het hoger onderwijs doet mij denken aan de industriële revolutie, toen de stoommachine onze manier van werken en leven ingrijpend veranderde. Deze historische parallel helpt mij de huidige transitie te begrijpen en geeft richtlijnen om te navigeren. Ik kijk specifiek naar de expertisegebieden van Bvolve: architectuur, procesmanagement, datamanagement en verandermanagement. Wij richten ons namelijk graag op een integrale aanpak van onze expertises. Wij geloven dat een integrale aanpak nodig is om digitaal wendbaar te worden als organisatie.

Omdat wij als adviseurs bij onze klanten zitten zijn we vaak onderdeel van een programma of project en in veel gevallen kunnen we ook ons steentje bijdragen in strategische keuzes. Een bijkomend aspect is dat we soms als “extern geweten” kunnen optreden.

Architectuur

De komst van de stoommachine vereiste een heroverweging van fabrieksontwerpen, transportnetwerken en stedelijke infrastructuur. Op vergelijkbare wijze dwingt de integratie van ChatGPT en LLM’s ons om de architectuur van onze onderwijsinstellingen opnieuw te evalueren. Dit betreft niet alleen de technologische infrastructuur, maar juist de organisatorische structuren die onderwijs en onderzoek ondersteunen. Hoe kunnen we een omgeving creëren die zowel flexibel als robuust is, klaar om de mogelijkheden van AI te omarmen zonder onze kernmissie uit het oog te verliezen?

Procesmanagement

De stoommachine stroomlijnde productieprocessen en leidde tot efficiëntere werkmethoden. Analoog hieraan, biedt de implementatie van ChatGPT en LLM’s de kans om onze onderwijs- en onderzoeksprocessen te herzien. Hoe kunnen we deze technologieën inzetten om de administratieve last te verminderen, gepersonaliseerd leren te faciliteren en de samenwerking tussen studenten en docenten te versterken? Het beheren van deze processen met een duidelijk begrip van de einddoelen stelt ons in staat om de potentie van AI volledig te benutten.

Datamanagement

Net zoals de stoommachine de behoefte aan gestandaardiseerde tijd en complexere logistieke systemen introduceerde, benadrukt de integratie van AI in het onderwijs het belang van solide datamanagement. De verzameling, opslag en analyse van data moeten worden beheerd met strikte aandacht voor privacy, ethiek en veiligheid. Een robuust datamanagementbeleid zorgt ervoor dat we de vruchten kunnen plukken van gepersonaliseerde leerervaringen, terwijl we de integriteit en vertrouwelijkheid van studenten- en onderzoeksgegevens waarborgen.

Verandermanagement

De adoptie van de stoommachine vereiste aanzienlijke culturele en sociale aanpassingen. Zo vraagt de implementatie van ChatGPT en LLM’s ook om zorgvuldig verandermanagement binnen onderwijsinstellingen. Het betrekken van alle betrokkenen – van docenten tot studenten, van IT-personeel tot het bestuur – is cruciaal om weerstand te overwinnen en een gedeelde visie te creëren. Door een cultuur van openheid en door continu het leer- en aanpassingsvermogen te bevorderen, kunnen we samen navigeren door de uitdagingen en kansen die deze technologische verschuiving met zich meebrengt.

De technologie is beschikbaar voor nagenoeg iedereen, en daarmee is een enorme bron van kennis in potentie voor iedereen toegankelijk, dit maakt het een “Grote Gelijkmaker”. Het is gelijkertijd een “Grote Differentiator” wanneer iemand juist huiverig is om het te gebruiken. Deze twee groepen kunnen in dezelfde klas zitten! Reden te meer om goed na te denken over de adoptiestrategie van deze nieuwe technologie.

Dat eerder genoemde “externe geweten” richt zich ook op de impact op het milieu die deze technologie nu nog heeft. Omdat het heel ver van ons vandaan plaatsvindt, maken we ons er niet echt druk om. Het is dus altijd zaak goed te bedenken of “die grappige video” of “dat aardige plaatje” echt gegenereerd moet worden of dat er met wat creativiteit iets wat er al is hergebruikt kan worden.

Ik zie de integratie van ChatGPT en LLM’s dus niet als een doel op zich, maar als een middel om ons onderwijs te verrijken en te vernieuwen. Door te leren van het verleden en met een duidelijke visie op de toekomst, kunnen we samen een weg banen die niet alleen technologisch geavanceerd is, maar ook ethisch verantwoord, duurzaam en inclusief. Dit is de belofte en de uitdaging van onze tijd, en ik ben vastberaden om hierin een rol te spelen.

Wil je na het lezen van de blog meer weten of eens sparren met Theo? Bel hem via 06-52679312 of mail naar t.bosveld@bvolve.nl

Tweeten
Delen

Gerelateerd

Implementatie van een Student Informatie Systeem
Klantcase

Kennispunt mbo Leven lang ontwikkelen

Aanjagen, stimuleren en ondersteunen van leven lang ontwikkelen in het mbo De arbeidsmarkt is volop in beweging als gevolg van een veranderende wereld en samenleving.