Publicaties

Is jouw onderwijsinstelling klaar voor de regeling STAP-budget?

Over 6 maanden is het zover. Vanaf 1 maart 2022 gaat de regeling voor STAP-budget starten. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Benieuwd wat je als opleider moet doen om klaar te zijn voor maart 2022? Marketing collega Karin Vrielink interviewde onze collega Theo Bosveld. Theo is als consultant van Bvolve betrokken bij de implementatie van RIO en STAP bij Hogeschool Windesheim.

Theo, wat verandert er volgend jaar?

Vanaf 1 januari 2022 kan je als burger je gemaakte studiekosten niet meer aftrekken van je aangifte voor inkomstenbelasting. Hiervoor komt een nieuwe subsidie in de plaats. Deze subsidie heet STAP: STimulering Arbeidsmarkt Positie. De grote verandering voor volwassenen vanaf 18 tot de AOW-gerechtigde leeftijd is dat deze subsidie niet aan de deelnemer uitgekeerd wordt. De bijdrage voor de opleiding wordt namelijk door de overheid rechtstreeks uitgekeerd aan de opleider. Dit vraagt een intensievere samenwerking tussen overheid en onderwijsorganisatie. Het is een nieuwe manier van werken en het is daarom belangrijk je daar als opleider goed op voor te bereiden.

Hoe ziet het proces er straks uit?

STAP wie doet wat

Afbeelding: STAP wie doet wat? (bron DUO en UWV)

Is het voor scholen veel werk om zich voor te bereiden?

Bij de meeste scholen moet er op meerdere terreinen het een en ander gebeuren om STAP straks goed te laten werken. Zo moet er bijvoorbeeld strategisch worden nagedacht over welke opleidingen je gaat aanbieden die in aanmerking komen voor de STAP-regeling. Daarnaast moet de aangeboden scholing in het STAP-scholingsregister (in werkelijkheid RIO (Register Instellingen en Onderwijs)) opgevoerd worden. Voor de meeste opleiders zal dit een handmatige actie worden. De stappen in de voorbereiding zien er op grote lijnen als volgt uit:

  1. Bepaal je aanbod
  2. Werk de registratie van je opleiding bij in RIO en houd dit actueel
  3. Zorg dat je klaar bent voor de deelnemersadministratie. En het STAP-aanmeldingsbewijs naar de burger en het bewijs van deelname naar UWV kunt versturen
  4. Zorg dat je administratie klaar is om elektronische inkooporders te ontvangen/verwerken en e-facturen te sturen.

Naast strategische keuzes op het gebied van het bepalen van je aanbod, moetener dus ook op het terrein van financiën en (deelnemer)administratie voorbereidingen worden getroffen.

Neem als voorbeeld de voorbereidingen die in het Student Informatie Systeem (SIS) moeten gebeuren: binnen de verschillende SIS-systemen moet een STAP-aanmeldingsbewijs gegenereerd kunnen worden. Naast het STAP-aanmeldingsbewijs is er de mogelijkheid om een vooraanmelding te doen. De opleider kan daarmee de aanmeldingen alvast doorgeven aan het UWV. De burger heeft dan minder zoekwerk wanneer hij het STAP budget aanvraagt bij het UWV. De vooraanmelding vervangt niet het aanmeldbewijs. Om deze export te kunnen maken moet ook in het SIS werk verricht worden.

stappenplan invoering STAP budget

Afbeelding: Stappenplan voorbereiding STAP-regeling

Wat zie jij met name als een uitdaging voor scholen?

Wat een grote uitdaging is voor veel scholen is het organisatorische aspect. De regeling gaat namelijk over faculteiten en afdelingen heen. Er kunnen dus best zaken in dit proces zitten die nu decentraal geregeld worden, waar er straks een centrale aansturing verwacht wordt. Denk bijvoorbeeld aan de facturering of de verwerking van de inkooporder. Er zijn scholen waar dit per faculteit of domein decentraal is geregeld.

Ook het eerdergenoemde strategische aspect vormt een uitdaging. Wat is praktisch haalbaar, juridisch handig, en financieel aantrekkelijk gezien de te leveren inspanning? Dat bepaalt wat straks je aanbod wordt voor de regeling van STAP-budget.

Heb je nog een tip uit je eigen opdracht?

Mijn belangrijkste tip is: zorg dat je dit goed met elkaar organiseert. Zie de veranderingen die nodig zijn als een project. Stel hiervoor een projectleider aan. Zorg ook dat het College van Bestuur aangesloten is. En ten slotte: denk aan de communicatie binnen de organisatie. Neem je medewerkers mee. Niet alleen om ze op de hoogte te houden van de veranderingen en de voortgang, maar neem ze mee ook in de besluitvorming. Bijvoorbeeld bij de keuze van je aanbod.

Meer informatie lezen?

Je vindt meer informatie over het STAP-budget en het scholingsregister op de volgende websites:

Rijksoverheid

DUO

Over Bvolve

Bvolve ondersteunt organisaties bij vraagstukken op het gebied van digitale transformatie. Onze consultants werken aan opdrachten in verschillende sectoren zoals onderwijs, zorg, energie, automotive, Finance en overheid. Theo Bosveld is namens Bvolve als Analist werkzaam bij de ICT-afdeling van Hogeschool Windesheim. Hij vervult daarbij de rol als projectleider voor de implementatie van RIO en STAP.

Tweeten
Delen

Gerelateerd