Publicaties

ArchiMate® 3.0: De organisatie als stad

Een stad kan worden uitgetekend in meerdere plattegronden. De meest gebruikte plattegrond geeft weer hoe de wegen en sporen lopen en waar belangrijke gebouwen staan. Er zijn ook plattegronden die inzichtelijk maken waar de riolering loopt, waar de internetkabels zijn neergelegd en hoe dat allemaal met elkaar verbonden is. Hierdoor weet een aannemer precies waar hij een gat kan graven zonder de infrastructuur te beschadigen.

Dit is een goede analogie als we de meerwaarde van architectuur voor organisaties willen begrijpen: de business is voor de meeste medewerkers zichtbaar (of zelfs tastbaar), maar wat zich daaronder afspeelt staat ver van hen af. Wie weet er namelijk nu echt iets over de riolering? Toch verwachten alle inwoners van een stad blindelings dat de riolering altijd blijft functioneren.In organisaties is dat net zo. Van de IT-systemen wordt verwacht dat ze altijd benaderbaar zijn, van data dat het probleemloos kan lopen en van belangrijke applicaties dat ze altijd blijven functioneren. Nu IT haar plek in organisaties ruimschoots heeft ingenomen wordt de business geconfronteerd met alle afhankelijkheden die ze met zich meebrengt. Dat vergroot de vraag naar beter overzicht in het applicatielandschap via architectuur. Aangezien Enterprise Architectuur in grote mate gaat om communicatie ontstond de behoefte aan een gestandaardiseerde taal. Vanuit daar is de grafische modelleertaal ArchiMate®ontwikkeld, eerst door het Telematica Instituut, vervolgens door The Open Group in samenwerking met member organisaties.

 

 

ArchiMate®: the Core Framework

 

ArchiMate® is een modelleertaal met een duidelijk gedefinieerde set van elementen en relaties en is bedoeld om de samenhang tussen organisatiestructuren, bedrijfsprocessen, informatiestromen en de technische infrastructuur te modelleren. Het ‘Core Framework,’ dat hier onder te zien is, omvat de bedrijfslaag, de applicatielaag en de technologielaag van organisaties. In de ArchiMate® 3.0 foundation training wordt toegelicht hoe je aan de hand van deze lagen de kern van jouw organisatie overzichtelijk in kaart kunt brengen. Hier beschrijf je namelijk wat de business doet, welke IT systemen dit ondersteunen en waar die systemen op draaien.

Archimate 3.0 framework.png

ArchiMate®: the Full Framework

Aansluitend kent ArchiMate® 3.0 een volledig framework met fysieke-, implementatie en migratie-, strategie- en motivatielaag. Deze lagen gaan over de hoe-, waar- en waarom-vragen waar organisaties mee worstelen. In de training wordt uitgelegd hoe je de strategie, die bovenin geformuleerd wordt, kunt vertalen naar de uitvoering via architectuur.

Als aanvulling op de verschillende lagen zijn er 12 verschillende typen relaties te trekken tussen de elementen. Elke verschillende relatie kenmerkt zich door de sterkte en de aard ervan. In de training wordt er ingegaan op de waarde van elke relatie en het gebruik in de praktijk. Afhankelijk van je doel en doelgroep is het namelijk belangrijk om het complexiteitsniveau te bepalen. Meer typen relaties maken architectuurplaten rijker, maar ook complexer om over te brengen op de business. Om ervoor te zorgen dat de boodschap goed overkomt, kun je complementair aan het inhoudelijke verhaal gebruik maken van meer visuele middelen. Communiceren met infographics helpt hierbij, lees in deze blog 5 tips voor het maken van een infographic als architect.

Immers, als je in je werkzaamheden te maken hebt met Enterprise Architectuur wil je bovenstaande verbindingen kunnen doorgronden. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer je er voor kiest ondersteuning voor een bepaalde applicatie te stoppen? Zijn er dan kritieke processen die geraakt worden en blijven andere applicaties wel functioneren? Met behulp van architectuur zijn dit soort uitdagingen beter te voorspellen. Wil je weten wat je zoal tegenkomt als je aan de slag gaat met Enterprise Architectuur? Lees dan de blogreeks over Enterprise Architectuur van collega Mark Kahmann.

 

De ArchiMate® trainingen (foundation & practitioner)

Wil jij jouw organisatie inzichtelijker maken zodat er gestuurd kan worden op basis van structuur en overzicht? Tijdens de ArchiMate® 3.0 Foundation training word je in twee dagen begeleid om architectuur te kunnen visualiseren en communiceren. Met de basis achter de rug, krijg je tijdens de ArchiMate® 3,0 Practitioner training meer geavanceerde technieken en complexe modelleeromgevingen voorgeschoteld en kan je de trainer vraagstukken uit de eigen praktijk voorleggen. Wil je meer weten over de ArchiMate® trainingen? Neem dan contact op met Erwin Bijker.

 

 

 

Tweeten
Delen

Gerelateerd