Publicaties

5 trends in het middelbaar beroeps onderwijs 

Dynamisch en complex, zo zou je het mbo gerust kunnen omschrijven. Dat er veel ontwikkelingen op mbo-instellingen afkomen is één ding wat zeker is. Wet- en regelgeving, dalende studentenaantallen en de veranderende klantwens van de student. Maar welke ontwikkelingen zijn nou de belangrijkste? Waar moet je nu op inspelen om straks nog relevant te zijn? In deze blog lichten wij de vijf meest belangrijke ontwikkelingen toe, de echte game changers 

 

1. Van aanbod- naar vraaggestuurd onderwijs 

Van oudsher wordt door docenten vastgesteld wat een student dat jaar gaat leren. Er wordt een vast curriculum aangeboden wat in veel gevallen voor iedereen hetzelfde is. Maar is dat ook hoe het onderwijs er over een paar jaar nog uit ziet? Als je het ons vraagt niet. Studenten verwachten, in toenemende mate, dat het lespakket aansluit bij hun eisen en wensen. Dat ze het zelf kunnen samenstellen op zo’n manier dat het perfect aansluit bij hun behoeften. Dit vraagt om flexibel onderwijs, onderwijs dat modulair is ingericht. Om zo gemakkelijk in te kunnen spelen op de behoeften van de student. Het vraagt om onderwijs dat niet langer aanbod-, maar vraaggestuurd is.  

 

2. Aansluiting op de arbeidsmarkt

Als mbo lever je professionals af die klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan. Professionals die klaar zijn om de vergaarde kennis in de praktijk toe te passen. Maar wat als het geleerde niet aansluit bij de wensen van de markt? Wat voor waarde heeft het diploma dan? Dit is geen nieuw vraagstuk, maar wel een die zich steeds vaker voordoet. De wereld om ons heen verandert namelijk in rap tempo en daarmee de invulling van het werk. Als onderwijsinstelling moet je in staat zijn om snel en adequaat in te spelen op deze veranderingen om zo studenten af te leveren die passen in de veranderde arbeidsmarkt.  

 

3. Leven Lang Ontwikkelen 

Niet alleen de veranderende wensen en eisen van de student en arbeidsmarkt zorgen voor een verandering in de onderwijswereld. Ook de overheid doet een duit in het zakje. Het idee van een leven lang ontwikkelen is niet zozeer nieuw, de verplichting vanuit de overheid is dat wel. Dit betekent voor mbo-instellingen dat actief aan de slag gaan met Leven Lang Ontwikkelen (LLO) onvermijdelijk is. De impact op de organisatie? Dat hangt af van wat je besluit ermee te doen. Wij zijn van mening LLO niet alleen een vereiste vanuit de overheid is, maar ook een kans. Een kans om nieuwe doelgroepen aan te trekken, meer vraaggestuurd te onderwijzen en een betere aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Een mogelijkheid om de studentenaantallen te vergroten en onderscheidend te zijn.  

 

4. Digitalisering onderwijs

Waar je vroeger spaarzaam met het aantal mb’s moest omgaan, weet de jeugd van tegenwoordig niet beter dan dat ze alles online doen. Peuters weten hoe ze een tablet moeten bedienen en op sommige scholen wordt zelfs al virtual reality ingezet. Techniek heeft een enorme impact op de samenleving en daarmee ook op het onderwijs. Jongeren zijn anders gaan leren door de digitale ontwikkelingen. Digitalisering heeft niet alleen invloed op didactische en inhoudelijke aspecten, maar ook op de bedrijfsvoering. Administratieve processen worden namelijk in toenemende maten ondersteund door techniek. Het kan dus niet anders dan dat de docenten en staf daarop in moeten spelen. Digitale lespakketten, online lesgeven en geautomatiseerde administratie zijn de orde van de dag geworden. Maar wat voor impact heeft dit op de huidige organisatie? Als je het ons vraagt is die impact groot, maar te overzien als je er op de juiste manier mee om gaat. Doe je niks en laat je iedereen zijn gang maar gaan? Dan ontstaat de kans op dure en complexe ITlandschappen, hoge licentie kosten en een hoop frustratie onder werknemers.  

 

5. Veranderende leermiddelen keten

De bovengenoemde trends hebben ook impact op de leermiddelen keten. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om lesmateriaal dat snel aangepast kan wordenVraaggestuurd onderwijs zal in combinatie met de digitalisering gaan zorgen voor meer slimme ICT-oplossingen in het onderwijsVoor de leermiddelenketen houdt dit in dat er steeds minder boeken gedrukt zullen worden. De traditionele rol van de distributeur valt weg. In plaats daarvan voorzien wij dat er steeds meer platforms zullen ontstaan waar diverse aanbieders te vinden zijn. Je kunt je afvragen waarom dit een relevante ontwikkeling isIs het niet gewoon iets wat de uitgevers en distributeurs gezamenlijk moeten oplossen? Wij denken van niet. De veranderende leermiddelenketen zal invloed hebben op hoe het onderwijs er straks uit ziet. Denk aan de vorm waarop zal worden onderwezen, maar ook de manier waarop er getoetst gaat worden. De vraag is: laat je deze digitale transformatie van de leermiddelen keten over aan de ketenpartners? Of wil je zelf invloed hebben op hoe het onderwijs eruit komt te zien? De verwachting is dat er miljoenen vrijkomen in de distributie ketenMiljoenen waar je mede van kunt bepalen waar die aan worden besteed. Dit is het moment om een visie te vormen op de toekomst en daar strategisch op voor te sorteren.  

Infographic de 5 trends in het onderwijs

We hebben de 5 trends in een overzichtelijke infographic geplaatst. Je kunt de infographic via de onderstaande button downloaden.

Download de infographic

Tweeten
Delen

Gerelateerd