Data Capability

Integrale aanpak

Visual DienstenmodelEen sterk fundament is van essentieel belang tijdens een digitale transformatie. Het integraal oppakken van procesmanagement, architectuur, datamanagement en change management zorgt voor synergie en consistentie tijdens de transformatie. Het geeft meer inzicht en overzicht over de gehele doorsnede van de organisatie. Tevens biedt dit de mogelijkheid om de samenhang en ontwikkelingen over de afdelingen heen te bewaken. Dit versterkt de relatie tussen strategie en uitvoering en biedt meer grip op complexe veranderingen. In de praktijk zien wij vaak nog losse rollen, afdelingen en projecten rondom deze vakgebieden en werken ze elkaar eerder tegen, dan dat ze elkaar versterken.

Een integrale aanpak op deze vakgebieden levert synergie op, waardoor de impactanalyses en risicoanalyses van een hoger niveau zijn. En daarmee kan de inzet van mensen en middelen weer efficiënter worden ingericht. Om de inhoudelijke vakgebieden op elkaars inzichten voort te laten bouwen, dienen ze wel een bepaald volwassenheidsniveau te hebben. Maar hoe begin je nu aan het opzetten of door ontwikkelen van Architectuur.

 

Vakgebied: Data Capability

Data stroomt tegenwoordig door het hart van elke organisatie en wordt gezien als het meest waardevolle bezit van de organisatie. Veel organisaties hebben daarom als doelstelling en strategie te streven naar meer data gestuurd werken. Dit geldt ongetwijfeld ook voor jouw organisatie.

Data speelt overal een rol, van het ontwerpen van de toekomstige strategie, het starten van een project of tot het implementeren en regisseren van een project. Datamanagement is dus een aspect wat je niet mag vergeten en die zorgt voor goede datakwaliteit. In onze aanpak focussen wij niet alleen op datamanagement aspecten, maar ook op procesmanagement en architectuur. Verder wordt bij deze integrale aanpak het gedrag van mensen in de organisatie meegenomen (changemanagement).

Maar hoe zorg je nou dat de juiste datamanagement principes worden toegepast binnen jouw organisatie? Hoe zorg je ervoor dat de juiste governance processen zijn ingericht? Hoe zorg je voor een goede gegevensuitwisseling? Ons data capability team regelt dit voor jou. Bvolve helpt organisaties met het opzetten en implementeren van de juiste datamanagement principes om zo de meerwaarde uit je data te halen.

Datamanagement is groot en continue in ontwikkeling. Wij focussen ons op de aspecten die het best passen bij de rol van Bvolve als sparringpartner voor het ontwikkelen en verbeteren van organisaties. Deze aspecten zijn, data strategie, data governance, data architectuur, data kwaliteit, en data analyse.

 

Meerwaarde Data Capability:

 • Wij zorgen dat data initiatieven passen binnen de bestaande bedrijfsprocessen. Zo garandeer je de kwaliteit van data bij gegevensuitwisseling. Quality in is quality out;
 • Wij denken mee over de ‘bigger picture’. Met concrete doelstellingen zetten wij de juiste data strategie op en ondersteunen we bij de implementatie van deze doelstellingen;
 • Wij hanteren een integrale aanpak met procesmanagement, (business) architectuur en changemanagement voor het aanpakken van data initiatieven;
 • Wij zorgen ervoor dat de data governance, data architectuur, gegevensmodellering en datakwaliteit goed zijn ingericht;
 • Co-creatie met de interne werknemers staat bij ons hoog in het vaandel. Alleen zo krijg je een duurzame en gedragen manier van werken;
 • Wij bekijken alle data initiatieven vanuit de organisatorische kant en houden rekening met het effect op de mensen in de organisatie. Wij weten dat dataprojecten niet alleen om de data draait. Change management en het meenemen van mensen speelt net zo’n grote rol als de technische kant.

 

Aanpak Data Capability:

Aanpak Data Capability

Stap 1. Inventarisatie:
Elke transformatie begint bij een inventarisatie. We gaan in gesprek met de belangrijkste stakeholders of voeren een scan uit op het desbetreffende onderdeel van de organisatie. We achterhalen de aanleiding van het vraagstuk en stellen een probleemdefinitie op.

Stap 2. Visievorming & Data strategie:
Tijdens de tweede stap vormen we een (lange termijn) visie en vertalen we deze naar een data strategie. Op deze manier voorkomen we dat we ons met micromanagement bezig houden en maken we echt impact. We gaan na hoe data toegevoegde waarde kan bieden voor de bedrijfsdoelstellingen en wat hiervoor nodig is.

Stap 3. Ontwikkelplan:
Vervolgens stellen we een ontwikkelplan op om meerwaarde uit je data te halen en te transformeren naar een data-gedreven organisatie. We kijken naar vijf thema’s:

 • Data management – We zorgen dat de basis op orde is om de waarde uit data te kunnen halen
 • Data architectuur – We maken de datastromen en afhankelijkheden inzichtelijk
 • Data kwaliteit – We zorgen dat de datakwaliteit voldoende is om de juiste inzichten te genereren
 • Data governance – We zorgen dat er juiste beslissingen genomen kunnen worden over data en kijken hierbij naar de processen en de menselijke kant
 • Data analyse – We helpen waardevolle en bruikbare inzichten te halen uit data

Stap 4. Uitvoering:
Vanuit het ontwikkelplan stellen we een roadmap op. De uitvoering bestaat uit vier fasen (Initiatie/Gap, Acceleratie, Uitrollen, Consolideren & Verbetercyclus) welke we kortcyclisch (agile) doorlopen in sprints. Zo kunnen we in korte tijd verbeteringen doorvoeren en zorgen we dat we snel kunnen reageren op veranderingen.

 

Vrijblijvende intake:

Door onze expertise op de gebieden van architectuur en procesmanagement te bundelen met de vakgebieden changemanagement en datamanagement bieden wij een totaaloplossing om jouw organisatie te transformeren naar een datagedreven organisatie. Hierbij stellen we de mens centraal, leveren wij duurzame impact en dat alles doen we samen met jou. Neem contact met een van onze data experts op voor een vrijblijvend intakegesprek van 30 minuten.

Ontmoet onze mensen