Data

Integrale aanpak

Visual DienstenmodelEen sterk fundament is van essentieel belang tijdens een digitale transformatie. Het integraal oppakken van procesmanagement, architectuur, datamanagement en change management zorgt voor synergie en consistentie tijdens de transformatie. Het geeft meer inzicht en overzicht over de gehele doorsnede van de organisatie. Tevens biedt dit de mogelijkheid om de samenhang en ontwikkelingen over de afdelingen heen te bewaken. Dit versterkt de relatie tussen strategie en uitvoering en biedt meer grip op complexe veranderingen. In de praktijk zien wij vaak nog losse rollen, afdelingen en projecten rondom deze vakgebieden en werken ze elkaar eerder tegen, dan dat ze elkaar versterken.

Een integrale aanpak op deze vakgebieden levert synergie op, waardoor de impactanalyses en risicoanalyses van een hoger niveau zijn. En daarmee kan de inzet van mensen en middelen weer efficiënter worden ingericht. Om de inhoudelijke vakgebieden op elkaars inzichten voort te laten bouwen, dienen ze wel een bepaald volwassenheidsniveau te hebben. 

Vakgebied: Data 

We kunnen niet meer om data heen, overal wordt data verzameld om gefundeerder beslissingen te maken. Om goed met die data om te kunnen gaan moet de organisatie een strategie en visie hebben, moet de data “gemanaged” worden. Om de juiste kwaliteit te waarborgen, moet de data geanalyseerd worden en biedt de data de meeste waarde door ze ook visueel beschikbaar te stellen. We starten graag met een scan om te bepalen op welk gebied we als eerste aan de slag zouden moeten.

Meerwaarde Data:

  •  Wij denken mee over de ‘bigger picture’. Met concrete doelstellingen zetten wij de juiste data strategie op en ondersteunen we bij de implementatie van deze doelstellingen en verankeren dit in (data)architectuur;
  •  Data komt nooit allen: wij hanteren een integrale aanpak met procesmanagement, (business) architectuur en verandermanagement voor het aanpakken van data initiatieven;
  • Wij helpen bij het inrichten van data governance, opstellen van gegevensmodellen en zorgen zo dat de datakwaliteit geborgd en verbeterd wordt;
  • Co-creatie met de interne werknemers staat bij ons hoog in het vaandel. Alleen zo krijg je een duurzame en gedragen manier van werken;
  • We analyseren en adviseren welke data welke waarde kan leveren binnen uw organisatie;
  • We maken uw data inzichtelijk door mooie dashboards of andere visualisaties die de data-mindset opleveren die binnen uw organisatie nodig is.

Aanpak Data:

Wij bewegen ons op een aantal vlakken, die allemaal met elkaar te maken hebben. Met onze data-scan brengen we de gebieden in kaart samen met uw ambitie. Op basis daarvan kunnen we ons bewegen over de verschillende vlakken om uw organisatie de goede kant op te brengen in de digitale transformatie.

Data Organisation: Data speelt een rol in alle aspecten van de organisatie, van het ontwerpen van de toekomstige strategie, het starten van een project of tot het implementeren en regisseren van een project. Het is daarom van belang dat er een aantal zaken ingebed worden in de organisatie. Is er een data strategie? Is er een duidelijke visie waar data een rol gaat spelen binnen de organisatie? Als data “ontstaat” in de processen, wordt dit dan goed en correct gedaan? Weet iedereen binnen de organisatie dat de ingevoerde data gebruikt wordt om te sturen?

Data management: Een aspect wat je niet mag vergeten en die zorgt voor goede datakwaliteit maar hoe zorg je nou dat de juiste datamanagement principes worden toegepast binnen jouw organisatie? Hoe zorg je voor een goede gegevensuitwisseling? Wie is verantwoordelijk voor de kritische data elementen?

Data Analytics: Data krijgt pas echt waarde als je precies weet waar deze vandaan komt, wat deze betekent en wat de trend is. Hiervoor is analyse cruciaal. Deze analyse zorgt ervoor dat de juiste gegevens uitgewisseld wordt, de beslissingen op de juiste data en de juiste informatie gemaakt wordt. Door slim met de data om te gaan kan ook Artificial Intelligence (AI) goed ingezet worden om richting de toekomst te kijken of juist duidelijkheid te krijgen uit een brij aan (ongestructureerde) data.

Data Visualisation: Inzicht wordt vaak verkregen door de juiste plaatjes. Door de data goed te visualiseren kan het hele bedrijf inzien wat de juiste richting is, waar de processen verbetering nodig hebben of sturing vereist is. Gedegen en goed uit te leggen visualisaties dragen bij aan een gezonde data cultuur, is goed voor het hele bedrijf en dragen bij aan betere data kwaliteit.
In onze aanpak focussen wij niet alleen op data aspecten, maar ook op procesmanagement en architectuur, dit alles met de mens centraal, daar komt verandermanagement in beeld. Juist de samenhang van deze 4 gebieden zorgen voor een structurele, duurzame en stabiele digitale transformatie!

Vrijblijvende intake:

Door onze expertise op de gebieden van architectuur en procesmanagement te bundelen met de vakgebieden changemanagement en data bieden wij een totaaloplossing om jouw organisatie te transformeren naar een datagedreven organisatie. Hierbij stellen we de mens centraal, leveren wij duurzame impact en dat alles doen we samen met jou. Neem contact met een van onze data experts op voor een vrijblijvend intakegesprek van 30 minuten.

Ontmoet onze mensen