Vakgebied: architectuur

Integrale aanpak

Visual DienstenmodelEen sterk fundament is van essentieel belang tijdens een digitale transformatie. Het integraal oppakken van procesmanagement, architectuur, datamanagement en change management zorgt voor synergie en consistentie tijdens de transformatie. Het geeft meer inzicht en overzicht over de gehele doorsnede van de organisatie. Tevens biedt dit de mogelijkheid om de samenhang en ontwikkelingen over de afdelingen heen te bewaken. Dit versterkt de relatie tussen strategie en uitvoering en biedt meer grip op complexe veranderingen. In de praktijk zien wij vaak nog losse rollen, afdelingen en projecten rondom deze vakgebieden en werken ze elkaar eerder tegen, dan dat ze elkaar versterken.

Een integrale aanpak op deze vakgebieden levert synergie op, waardoor de impactanalyses en risicoanalyses van een hoger niveau zijn. En daarmee kan de inzet van mensen en middelen weer efficiënter worden ingericht. Om de inhoudelijke vakgebieden op elkaars inzichten voort te laten bouwen, dienen ze wel een bepaald volwassenheidsniveau te hebben. 

 

Vakgebied architectuur

Bij Bvolve houden we zaken praktisch en toepasbaar. We spreken dan ook gewoon over architectuur, zonder hoofdletters en toevoegingen. Wij geloven dat architectuur een essentieel element is voor het realiseren van (digitale) transformaties. Het vakgebied speelt dan ook een grote rol in veel van onze opdrachten.

Architectuur is een middel om de organisatievisie en strategie te vertalen naar een concrete inrichting. Dat gebeurt bijvoorbeeld met behulp van architectuurmodellen van de huidige en de (beoogde) toekomstige situatie en projectarchitecturen. Het (bij)sturen van de ontwikkeling wordt in de architectuur gedaan met principes en richtlijnen. Projecten en ontwikkelteams worden ondersteund door kaders te stellen en context te bieden waarmee hun oplossing optimaal integreert met de huidige én toekomstige omgeving. De architect fungeert daarbij als een sensitieve en pragmatische kennismakelaar; een verbindende rol die expertise en disciplines op het juiste moment samenbrengt.

Door architectuur te verbinden met disciplines als verandermanagement, risicomanagement en in het bijzonder ook applicatie- en project portfolio management zorgen we voor een integrale aanpak, waarbij ‘praktisch en toepasbaar’ steeds de norm is. Op deze manier wordt de energie van de organisatie ingezet voor een consistente en efficiënte ontwikkeling naar de toekomst.

 

Meerwaarde van architectuur

Als gevolg van de grote inhoudelijke reikwijdte wordt architectuur vaak gezien als een enigszins abstracte discipline. Het vakgebied biedt echter concrete meerwaarde:

  • Vergroten van samenhang tussen strategie en uitvoering 

  • Inzicht en overzicht over alle doorsnedes van de organisaties 

  • Bewaken van samenhang van ontwikkelingen tussen afdelingen, ketens of externe partijen 

  • Biedt grip op complexe veranderingen 

  • Effectievere inzet van middelen door gerichter investeren of consolideren 

  • Snellere impact- of change-analyses, kortere time-to-market 

  • Risicobeheersing: lagere kans op falen van (kritieke) systemen, problemen sneller lokaliseren en oplossen 

  • Verantwoord gebruik van data: inzicht in gebruik en opslag 

De waarde van architectuur is het hoogst in organisaties met hoge complexiteit. Wij verwachten dat door globalisering, digitalisering, digitale innovaties en veranderende klantbehoeftes die complexiteit alleen maar zal toenemen. De waarde van architectuur zal dus steeds groter worden.

Aanpak architectuur

De multidisciplinaire consultants van Bvolve zijn uw ideale partner in de invoering én uitvoering van architectuur binnen uw organisatie. Naast onze ruime ervaring als leider in het vakgebied architectuur blijft de mens altijd ons uitganspunt. Daarom besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de mensen in uw organisatie. Dit zit altijd verweven in onze aanpak.

Architectuur volwassenheid scan

Om het volwassenheidsniveau van de architectuur binnen je organisatie hebben wij een scan opgesteld. Deze scan geeft inzicht in het niveau en geeft je een aantal tips en tricks om het niveau van je architectuur te verhogen. Doe de scan via de onderstaande button.
 

Solutions

Ontmoet onze mensen