Digitale Toekomst Ontwerpen

Digitale transformaties zijn vaak bijzonder complex. Ze hebben gevolgen voor de gehele organisatie. Nadat duidelijk is wat de transformatie betekent, moet de organisatie daadwerkelijk gaan veranderen. Ze moet opnieuw ontworpen en ingericht worden. De organisatiestructuur, processen en systemen moeten opnieuw op elkaar worden afgestemd om het gewenste resultaat te bereiken. Wij maken hiervoor realistische en bruikbare ontwerpen. Dit doen we op de volgende manier:

1. Bepalen Criteria & Context
Een organisatie is geen blanco canvas. Er zijn altijd bestaande structuren, processen en systemen die verbeterd moeten worden. Voordat we samen beginnen met het nieuwe ontwerp, bepalen we wat de criteria zijn waaraan de nieuwe situatie moet voldoen of de randvoorwaarden waarbinnen deze moet passen.

2. Ontwerp
Vervolgens wordt een realistisch ontwerp van de nieuwe organisatie gemaakt. Dit gebeurt op basis van de strategische plannen en in samenspraak met alle betrokkenen. Dit laatste onderdeel is cruciaal voor het duurzame resultaat van de verandering. Want alleen wanneer de werknemers intensief betrokken worden, zal de transformatie slagen. Om dit op een gestructureerde manier te doen gebruiken wij onze kernexpertises: architectuur en procesmanagement.

3. Testen & Herijken
Al tijdens het ontwerp beginnen we met testen. We betrekken werknemers in simulaties om te zien of het ontwerp ook daadwerkelijk functioneert en herijken het ontwerp op een agile manier. Ook dit heeft een tweeledig effect. Enerzijds verbeter je het ontwerp snel en effectief, en anderzijds creëer je draagvlak voor de verandering. Zo eindigt dit traject met een ontwerp dat functioneert én resoneert.

Klantcase