Ketensamenwerking

Kijkend vanuit het data(gedreven) perspectief kent ketensamenwerking van en binnen overheidsinstanties enkele uitdagingen. Iedere organisatie binnen de keten heeft er behoefte en belang bij dat er met de juiste informatie gewerkt wordt. Zeker bij het willen automatiseren van de dienstverlening of het ontwikkelen van nieuwe systemen is het van belang dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is. Bij uitwisseling van informatie binnen de keten is het belangrijk de data inzichtelijk te hebben waarbij duidelijke begrippen zijn geformuleerd. Dit zodat de hele keten weet waar men het over heeft. Duidelijkheid over wat de bron van de data is, waar en hoe deze is opgeslagen in systemen en hoe deze wordt gebruikt in de processen is ook een uitdaging. Het besturen van ketens en ketensamenwerking is ook een uitdaging.

Vanuit de data perspectief zijn de volgende uitdagingen te benoemen: 

Business:  

  • Over welke dingen leggen we gegevens vast? 

  • Wat is de informatiebehoefte in de bedrijfsprocessen? 

  • Wie maakt gebruik van welke informatie? 

  • Welke informatieproducten zijn er nodig? 

  • Welke informatie wordt er door de ketenpartner aangeleverd? 

  • Hoe wordt deze informatie aangeleverd? 

Data:  

  • In welke systemen ligt welke data opgeslagen? 

  • Hoe wordt data opgeslagen? 

  • Welke eisen stelt men aan de (aangeleverde) data? 

  • Wat is de kwaliteit van de data? 

Ontmoet onze mensen