Slimmer werken door een informatiegestuurde aanpak

Bij toezichthouders /inspectiediensten is de uitdaging om met weinig inspecteurs naleving van complexe wetgeving bij een groot aantal bedrijven te realiseren.  

De keus hierbij is om gebruik te maken van bestaande informatie (gebaseerd op data binnen en buiten de organisatie) om risicogericht (waar is de grootste kans op overtreders) te kiezen op welk moment bij welke organisatie te handhaven.  

Dit betekent voor de organisatie een digitalisering van de processen (om data te verzamelen en te kunnen analyseren) en een grotere afhankelijkheid van samenwerking in de keten. Tevens vraagt dit ook een andere verdeling van verantwoordelijkheden en taken binnen de toezichthouder. Beide betekenen een flinke verandering voor medewerkers. 

 

Mens: 

  • Aanleren van gebruik van (nieuwe) systemen 

  • Aanpassen van bestaande gewoontes; wijziging van ambities? 

 

Proces/keten:  

  • Welke processen veranderen er allemaal? 

  • Hoe worden deze processen met ICT ondersteund?  

  • Welke afhankelijkheden zijn er in de keten (voor en na de toezichthouder) als gevolg van de nieuwe werkwijze? 

 

Architectuur/Systeem:  

  • Is de huidige ICT in staat tot de juiste dataverwerking en -analyse 

  • Hoe maken we de stap van huidige ICT naar nieuwe ICT? 

 

Dit is een globaal overzicht van een aantal uitdagingen waar wij als Bvolve in kunnen adviseren. Het raakt namelijk onze core vakgebieden (visie, ontwerp, implementatie, ontwikkeling van) architectuur en procesmanagement. 

Ontmoet onze mensen