Governance & Compliance

Begrijpen wat er wordt verlangd en hoe je daaraan kunt voldoen. Regelgeving en toezicht omtrent PSD2, KYC, CDD, AML verandert continue. De eisen worden zwaarder en meer gedetailleerd terwijl de tijdsduur waarbinnen voldaan moet worden aan nieuwe wet- en regelgeving steeds korter wordt. Hoe kan je hierop anticiperen? Hoe zorg je ervoor dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan zonder dat dit commerciële doelen in de weg staat?

Stuk voor stuk complexe verandervraagstukken. Vanuit onze kernexpertises: procesmanagement, architectuur en verandermanagement brengen we samen jouw proceslandschap in kaart en leren de organisatie hoe deze te lezen en te veranderen als de markt dit vereist. Onze manier van werken focust zich daarom ook op co-creatie met de klant, Samen Succesvol, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de belangrijkste ‘asset’ binnen de organisatie; de mens. Deze aanpak heeft zich bewezen als de sleutel tot succes!

Onze case

Ontmoet onze mensen