Visie, impact & een gestroomlijnd ontwerp

Het verduurzamen van de energievoorziening is niet alleen een zoektocht naar andere vormen van energie, maar brengt ook de nodige interne veranderingen met zich mee. Als organisatie moet je mee veranderen, maar waar begin je? De versnelling van de energietransitie zorgt voor spanning bij alle organisatieonderdelen. Maar hoe gaat elk onderdeel een bijdrage leveren aan deze transitie? Wat is de visie op zowel de gehele organisatie als de individuele onderdelen? Er moet flink geïnvesteerd gaan worden om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Zo is er bijvoorbeeld besloten dat we in 2050 allemaal van het gas af moeten zijn. Dat zijn 7,7 miljoen woningen waarvoor een alternatief moet komen. Daarbij komt ook kijken dat het huidige net niet gebouwd is op fluctuerende energiebronnen zoals zon- en windenergie. Hoe kan je dan alsnog betrouwbaarheid van de energievoorziening garanderen? Deze enorme investeringsdruk eist dat organisaties een duidelijke visie moeten hebben hoe men hier mee om denkt te gaan. Men moet weten waar de organisatie het hardst moet gaan veranderen om in de toekomst in staat te zijn deze veranderingen te realiseren. Zo zal het als maar belangrijker worden dat je als organisatie wendbaar en flexibel bent, maar binnen de wettelijke en financiële kaders blijft. Welke producten en diensten zijn het meest belangrijk en hoe ziet de waardeketen eruit om deze te kunnen leveren?

Het is dus van groots belang dat je als organisatie en organisatieonderdeel een visie hebt hoe je de versnelling van de energietransitie gaat realiseren en welke impact dat heeft op jouw organisatie. Welke onderdelen zijn strategisch gezien noodzakelijk om te gaan investeren, waar ligt het grootste transformatie potentieel? Ga niet als een kip zonder kop verandering doorvoeren, maar kies bewust waar je het investeert. Welke integrale oplossingen moeten ontwikkeld worden? De enige oplossing hiervoor is begrijpen hoe de organisatie waarde levert aan klanten, partners, maar ook aan interne afdelingen en waarmee men dat doet. Maak bewuste keuzes over dit gehele landschap om de juiste veranderingen op het juiste moment door te voeren en de complexiteit van de verandering beheersbaar te houden. Dit proces begint bij een goede visie waarbij de impact over de gehele organisatie inzichtelijk is om uiteindelijk tot een goed verander portfolio te komen.

Ontmoet onze mensen