Digitalisering & data als belangrijkste asset

De verduurzaming van de energievoorziening gaat organisaties vragen om veel meer wendbaarheid in te bedden in de primaire en secundaire processen. Van oudsher hebben we te maken met allerlei lokale energie- en netwerkbedrijven die nu al als een organisatie moeten functioneren. Geen cocoonen meer dus. In plaats daarvan zijn integrale oplossingen met de nodige flexibiliteit vereist om die historische lappendeken aan systemen te vervangen. Voor de alsmaar groeiende samenwerking zowel binnen de organisatie als met andere organisatie, is het van belang dat systemen en processen met elkaar effectief samenwerken. Het belangrijkste gemeenschappelijke aspect hierin is wellicht data. Data is de “olie” binnen de organisatie. Inefficiënte data uitwisseling is vaak de reden waardoor processen niet verlopen zoals gewenst en tot veel (administratief) extra werk leidt. Klanten gefrustreerd raken omdat ze eerst een hoop vragen moeten beantwoorden voordat ze geholpen kunnen worden. Zodra een klant belt wil je dat juist alle relevante informatie al beschikbaar is. Daarbij help data bij het maken van belangrijke beslissingen in de energievoorziening. Een flexibele organisatie en samenwerking kan je alleen bereiken wanneer data beschikbaar en kwalitatief op orde is. Sturen en verantwoording afleggen wil je doen aan de hand van rapportages die opgebouwd zijn uit goede data. Het leven kan zoveel makkelijker zijn mits je de juiste data hebt.

Voor alle veranderingen die op energiebedrijven afkomen kan men de rol van data niet meer over het hoofd zien. Een datastrategie die aansluit bij strategische belangen van de organisatie is tegenwoordig dan ook onmisbaar. Vervolgens moet men snappen hoe data (verschillende) processen ondersteunt en hoe deze data ingericht is in het systeemlandschap. Een bepaalde mate van centralisatie en standaardisatie zal nodig blijken om data als het fundament te gebruiken voor de versnelling van de energietransitie.

Ontmoet onze mensen