Publicaties

Wat is de meerwaarde van architectuur in een Agile omgeving?

Bij een verandertraject in een middelgrote uitvoeringsorganisatie is het doel om op een nieuwe manier te gaan werken en daarbij een nieuw ICT-systeem te gebruiken. Samen met lijnmanagers en Scrum teams ben ik als implementatie begeleider verantwoordelijk om per proces de nieuwe werkwijze te realiseren en te implementeren. Dit gebeurt met een Agile werkwijze.

Ervaringen uit een eerdere implementatie

In deze blog deel ik mijn ervaringen uit de eerste implementatie en hoe we de opgedane kennis gebruiken ter voorbereiding van de implementatie van het tweede proces. Bij de eerste livegang vanuit de (Agile) sprints ontdekten we dat de afhandeling van klachten niet met de juiste prioriteit in het proces plaatsvond. Het bleek dat de prioritering van werk niet goed was gemodelleerd in het nieuwe systeem. De architect had het knelpunt binnen de kortste keren geanalyseerd, maar hoe heeft het Scrum team hiervoor de juiste aanwijzingen over het hoofd gezien toen er werd gebouwd? Nu was er capaciteit nodig in een volgende sprint om de fout te herstellen. Deze ervaring maakt dat we in de tweede implementatie onnodige fouten, zoals hierboven beschreven, willen voorkomen. Ik vraag de Enterprise Architect in hoeverre hij hierbij kan helpen. Hij stelt voor om voor mij een architectuurcontextscan op te stellen.

 

De architectuurcontextscan bij een nieuwe procesrealisatie en -implementatie

De tweede release start de Enterprise Architect met het maken van een architectuurcontextscan van de keten (het end-to-end proces). Het doel van deze architectuurscan is de context en samenhang weer te geven voor de komende sprints.

De moderne architect.png

In de architectuurcontextscan staan de activiteiten en stakeholders die binnen scope zijn. Ook de applicaties die er nu en in de toekomst zijn en met welke koppelvlakken rekening gehouden kan worden. Voor gegevens worden de relevante objecten en het logisch gegevensmodel meegegeven. Tot slot wordt voor de implementatie aangegeven welke onderwerpen Agile worden gerealiseerd, welke generieke componenten hergebruikt dienen te worden en welke uitgangspunten voor de transitie naar het nieuwe systeem gelden. Voor deze scan werkt de architect nauw samen met Product Owners, lijnmanagers en Scrum teams. De scan helpt de Scrum teams bij het maken van keuzes in de sprints waaraan gewerkt wordt voor het nieuwe proces. Op deze manier is de architect onderdeel van de Agile werkwijze. Dit vraagt andere competenties van de architect dan in de klassieke (waterval) werkwijze (zie figuur 1).Op basis van de architectuurscan zijn we momenteel bezig de scope voor de procesrealisatie en -implementatie concreet te maken. Daarna zal de Product Owner de backlog met features en Jirastories vullen, waarmee de Scrum teams gaan werken.

 

De visie van Bvolve op de rol van de architect in een Agile omgeving

Architectuur gaat in de visie van Bvolve over ‘samenhang’ en ‘samenwerking’, met een focus op de structuur van het gewenste resultaat. Architectuur geeft een gezamenlijk, gedeeld beeld van het gewenste resultaat en versterkt zo de communicatie. De architectuurscan, zoals gebruikt bij deze uitvoeringsorganisatie, is een goede eerste stap om invulling te geven aan deze visie. De uitdaging is om in zo’n scan beslissingen over oplossingen in functionaliteit uit te stellen. Deze oplossingen zijn pas nodig tijdens de sprints, wanneer de beste informatie beschikbaar is. Goede samenwerking en focus op business waarde zijn de sleutel om op deze manier te kunnen werken.

De architect bewaakt de intergrale samenhang tussen de verschillende veranderdomeinen.png

Het advies van Bvolve aan de Enterprise Architect in deze uitvoeringsorganisatie is om zich meer als de centrale spil te profileren tussen lijnmanager, Scrum teams en implementatie begeleider. Hij is in staat, vanuit zijn rol, de integrale samenhang te bewaken tussen ICT, processen, cultuur en politiek (zie figuur 2). Op die manier kan hij richting geven aan de gewenste samenwerking en focus. In een volgende blog zal ik in gaan op de rol van de Solution Architect tijdens de sprints van de Scrum teams en hoe daarmee geborgd wordt dat de juiste functionaliteit wordt gebouwd.

Wil je ondertussen alvast meer weten over de toepassing van Architectuur in een Agile ontwikkelomgeving? Neem dan contact op met mijn collega Martijn Smeets.

Tweeten
Delen

Gerelateerd