Publicaties

Gemeenten in coronatijd

In deze blog lees je waarom innovatie vereist is om als gemeente je dienstverlening en financiële gezondheid te verbeteren. 

De financiële druk op gemeenten is door de coronacrisis sterk toegenomen. De reserves worden aangesproken en inkomsten dalen. Inkomsten verminderen onder andere door het mislopen van parkeergelden en toeristenbelasting. De stijging van uitgaven is deels te verhalen op de coronamaatregelen, zoals de Tozo regeling. Echter, ook voor de coronacrisis was er een stijgende lijn in de ICT uitgaven door stijgende software- en personeelskosten. De verwachting is dat ICT uitgaven de komende jaren blijven stijgen door toenemende digitalisering in onze samenleving. Een kortetermijnoplossing is het terugdringen van uitgaven door middel van bezuinigingen op andere dienstonderdelen terwijl je daar juist wilt investeren.  

 

Innovatie van dienstverlening 

De toenemende digitalisering vraagt niet om bezuinigingen, maar om innovatie die een andere vorm van dienstverlening levert. Dienstverlening die aansluit bij de behoeften van de burgers en bedrijven en die zelfredzaamheid bevordert. Een mooi voorbeeld is de chatbot van de Gemeente Dongen, een virtuele assistent die burgers helpt met hun vragen. De huidige financiële onzekerheid bij gemeenten maakt het echter lastig om ruimte te creëren voor dit soort investeringen. Tegelijkertijd weten we dat er soms veel energie en geld verloren gaat doordat systeemlandschappen door de jaren heen complexer zijn geworden en gemeenten vaak te maken hebben met legacy-systemen. Bvolve helpt gemeenten hun architectuurfunctie in te richten om de controle terug te krijgen en de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Een onderdeel van onze architectuuroplossing die zichzelf vaak direct terugverdiend is Applicatie Portfolio Management.  

 

Applicatie Portfolio Management  

Applicatie Portfolio Management (APM) richt zich op het in kaart brengen van het applicatielandschap door middel van dashboards. Door APM weet je welke ICT-toepassingen bijdragen aan de doelstelling van je organisatie of welke juist niet. Met behulp van slimme methoden kunnen we applicaties met elkaar vergelijken. Analyses wijzen uit of een applicatie moet worden gemigreerd of vervangen of dat je juist daar méér moet investeren. Door deze inzichten voorkom je dat geld of energie weglekt naar het in de lucht houden van verouderde of ongebruikte applicaties. Door actief management op het applicatielandschap komt geld en energie vrij om te besteden waar het ertoe doet: het innoveren van de dienstverlening. Meer weten over de voordelen van APM? Lees onze blog: de voordelen van APM.  

 

Oude wijn in nieuwe zakken? 

APM an sich is niets nieuws. Portfoliomanagement wordt op allerlei gebieden toegepast om te zorgen dat resources efficiënt worden ingezet voor het behalen van organisatiedoelstellingen. Toch is het lastig om te bepalen hoe en waar je begint. In onze aanpak realiseren wij samen met jullie in korte tijd de opzet voor een duurzame implementatie. Juist nu de nood hoog is, beseffen wij ons dat snel anticiperen noodzakelijk is. Afhankelijk van enkele voorwaarden realiseren wij in drie sessies jullie eerste APM-dashboard. In onze aanpak zit verweven hoe je APM zelf kan toepassen, ontwikkelen zodat dit een continu proces wordt.  

 

Contact 

Wil je meer weten over APM of onze aanpak? Kom dan in contact met Arnoud van Kooten

Tweeten
Delen

Gerelateerd