Publicaties

De 5 succesfactoren van een ontwikkelteam in De Digitale Waardeketen

Voor een optimale digitale waardeketen is een goed functionerend ontwikkelteam essentieel. Veel organisaties werken met een ICT-voortbrengingsproces of framework waarin ontwikkelteams een belangrijke rol spelen. Door een goede combinatie van die twee wordt de wendbaarheid, efficiëntie en effectiviteit van De Digitale Waardeketen vergroot.

Wij hebben de impact van een goed werkend ontwikkelteam binnen een Digitale Waardeketen van dichtbij mogen ervaren. In deze blog delen wij vijf tips om een ontwikkelteam te helpen om efficiënt en effectief binnen De Digitale Waardeketen te werken.

 

1. Creëer een stevige basis van je proces- en architectuur metamodel

De eerste tip gaat over het creëren van een stevige, kwalitatieve en flexibele basis van jouw proces en architectuur functie. Waarin je eerst een metamodel opstelt die de gehele Digitale Waardeketen beschrijft vanuit proces – en architectuur oogpunt. Het metamodel bestaat uit een raamwerk met bijhorende richtlijnen die de scope aangeeft voor de te ontwikkelen digitale dienstverlening.

Houd er wel rekening mee dat er wijzigingen kunnen plaatsvinden in het proces- en architectuur metamodel. Met een goede en flexibele structuur kunnen alle veranderingen aan een ontwerp relatief makkelijk doorgevoerd worden. Meer informatie over: procesmanagement en enterprise architectuur.

2. Gebruik een compleet en onderbouwd datamodel

Deze tip gaat over het toevoegen van structuur in de data binnen De Digitale Waardeketen en ontwikkelde dienstverlening/ project. De datamodellen zullen als onderliggend fundament fungeren voor het proces- en architectuur meta model en de ontwerpen. We kunnen onderscheid maken tussen twee datamodellen:

Conceptueel datamodel (CDM): bevat alle data (entiteiten) aanwezig in de te ontwikkelen digitale dienstverlening/ project en de informatie over de onderlinge relaties. De verschillende entiteiten bestaan uit eigenschappen die representeren welke elementen aanwezig zouden moeten zijn. Bijvoorbeeld, welke data (attributen) zijn nodig in een factuur (entiteit). Hierbij kun je denken aan het bedrag, factuurnummer en naam. Per attribuut kan de volgende informatie worden gespecificeerd:

  • Definitie: Wat is het attribuut precies?
  • Data type: Wat voor type data wordt er gebruikt? (Bijvoorbeeld een hoeveelheid of tekst.)
  • Reeks met waarden: Welke elementen vormen het attribuut? (Bijvoorbeeld: een postcode bestaat uit zowel nummers als letters.)

Proces datamodel (PDM): bevat de data toepasbaar op een specifiek proces. Het PDM is een klein bouwblok van het veel grotere CDM.

De datamodellen zijn input voor de bouwers van digitale dienstverlening of product.

3. Werk optimaal samen met je stakeholders

De derde tip gaat over de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden voor het ontwikkelteam. Dit zijn:

  • De architect: heeft duidelijk in beeld wat de scope is en wat voor impact het heeft op de organisatie;
  • De verschillende teams binnen De Digtiale Waardeketen: kunnen je van verduidelijkende input voorzien;
  • Het test- en bouwteam: voor het testen en bouwen van digitale dienstverlening/ product;
  • Managementteam: zal de besluitvorming uiteindelijk hebben over het product.

Nodig de stakeholders uit om betroken te zijn bij de digitale waardeketen en houd de communicatielijnen kort.

Te vaak zien we dat ontwikkelaars hun ontwerpen overdragen aan een ander team bijvoorbeeld het bouwteam zonder dit goed te communiceren. Dit resulteert erin dat een gedeelte van het idee wordt gerealiseerd, maar niet alles met alle gevolgen van dien. Als je de ontwerper in een vroeg stadium al betrekt en zorgt voor een betere samenwerking zal hij/zij veel beter begrijpen wat het echte idee is.

 

4. Maak een raamwerk voor de conventies en concepten

De volgende tip gaat over het maken van duidelijke afspraken met betrekking tot de conventies en concepten. Deze afspraken gaan over specifieke criteria waar een ontwerp aan moet voldoen en hoe het ontwerp eruit moet komen te zien. Dit wordt idealiter opgenomen in een conventiedocument. Test ook regelmatig je proces- en architectuurontwerpen aan de hand van de conventies, dit zorgt ervoor dat de conventies op een consistente manier worden geïmplementeerd.

Maak hiernaast ook een begrippenlijst met de meest gebruikte concepten. De misinterpretatie van bepaalde concepten is de oorzaak van veel problemen. Zorg ervoor dat deze lijst bijgewerkt is en toegankelijk is voor de belanghebbende.

De conventies en begrippenlijst zorgen voor herkenbaarheid en maakt het lezen van het ontwerp begrijpelijk. Hierdoor wordt de samenwerking tussen het ontwikkelteam en zijn belanghebbende verbeterd.

 

5. Documenteer de meest essentiële documentatie

De laatste tip gaat over het documenteren van alle documentatie wat is ontwikkeld tijdens het realiseren van een digitale dienst of product. In onze beleving kun je veel meer uit De Digitale Waardeketen halen door het juist te documenteren van de documentatie van een ontwerp. Door de snelheid van de ontwikkelingen ontbreekt hier vaak de tijd voor.

In vele gevallen zien we dat er te weinig documentatie bij afgeronde projecten is waardoor het reviewen vaak niet mogelijk of lastig is. Check daarom regelmatig als ontwerper of alle documentatie compleet is, en vraag zo nodig extra tijd om hiervoor te zorgen.

Hopelijk heeft dit je meer inzicht gegeven in de succesfactoren van een ontwikkelteam. De tips zijn ervoor om uit te lichten waar wij vaak dingen mis zien gaan in een ontwikkelteam en om een ontwerper te helpen om deze situaties te voorkomen. Deze ervaringen komen uit ons werk bij verschillende organisaties en branches, wij zijn ook vooral benieuwd naar jullie ervaringen. Schroom niet om deze met ons te delen!
Wil je meer weten over een optimale Digitale Waardeketen/IT4IT? Neem dan contact op met Sander van Hoeve.

Slidedeck: De Digitale Waardeketen/IT4IT in 10 slides

Download nu gratis het slidedeck De Digitale Waardeketen in 10 slides. Dit slidedeck geeft je inzicht in IT4IT en De Digitale Waardeketen. Daarnaast kom je achter onze aanpak voor de implementatie van De Digitale Waardeketen.

De digitale waardeketen

Tweeten
Delen

Gerelateerd