Een geïntegreerde aanpak voor Business Process Management

Binnen Bvolve geloven we in een geïntegreerde aanpak voor Business Process Management (BPM). Aan de hand van de organisatiedoelstellingen zal het passende ambitieniveau voor BPM gekozen worden. Met behulp van de juiste tooling kunnen de processen gemodelleerd worden in een internationale gestandaardiseerde taal (BPMN) om altijd inzicht te hebben van de huidige processen/werkwijze. Dit is de ideale basis om processen te gaan beheersen en te verbeteren. Daarnaast biedt dit ook de basis om te innoveren en sneller in te spelen op veranderingen. Bvolve heeft tevens de kennis in huis om een het proces rondom procesbeheersing in te richten en de processen Actueel, Betrouwbaar en Compleet (ABC-methode) te houden.

 

Wat is Business Process Management?

Business Process Management (BPM) is een bewezen aanpak om uw organisatie te verbeteren, kosten terug te dringen en uw winst te verhogen. Bvolve biedt geïntegreerde BPM-oplossingen om concrete resultaten met BPM te behalen. BPM kan worden gezien als een optimalisatieslag van processen. Het is geen doel op zich, maar een toolbox met allerlei instrumenten voor procesverbetering en een nieuwe manier van kijken naar organisaties.

Bvolve biedt geïntegreerde oplossingen, bestaande uit methoden, best-practices en tools, voor iedere organisatie, voor ieder ambitieniveau en volwassenheidsgraad.

visual-blog1-visual3

Veelgehoorde BPM-uitdagingen

Bedrijfsprocessen zijn overal in organisaties. Herkent u een of meer van onderstaande uitdagingen?
• Uw heeft behoefte aan inzicht en overzicht van de bedrijfsprocessen in uw organisatie.
• Uw organisatie moet flexibeler worden, sneller in kunnen spelen op marktontwikkelingen en aanhaken bij ketenpartners.
• U heeft te weinig grip op de risico’s in uw organisatie en op het voldoen aan wet- en regelgeving.
• U mist nieuwe kansen, omdat het te lang duurt voor uw organisatie in lijn loopt met nieuwe strategie.
• Uw bedrijfsresultaat moet worden verbeterd; lagere kosten, hogere kwaliteit, betere samenwerking.
• Aandacht voor governance; uw organisatie is complex en is onvoldoende gefocust op klantwaarde.
• IT moet effectiever, flexibeler, beheersbaar, toekomstbestendig en beter aansluiten bij bedrijfsdoelstellingen.

 

Waarom Business Process Management?

Uw vermogen om bedrijfsprocessen in uw organisatie goed te managen is een belangrijke succesfactor voor ieder van bovenstaande uitdagingen! Business Process Management gaat over het optimaal ontwerpen, implementeren en uitvoeren van bedrijfsprocessen op ieder denkbaar niveau in de organisatie. Hierbij zetten we de processen (daar waar het werk gebeurt!) van uw organisatie altijd centraal en zijn we in staat om allerlei gegevens en informatie hier aan te koppelen en te ontsluiten. Denk hierbij aan: uitvoerende rollen, verantwoordelijkheden, systemen, risico’s, controle maatregelen, werkinstructies etc. BPM is dus een overkoepeld vakgebied dat andere vakgebieden met elkaar in verbinding brengt (via de procesbloem).

visual-blog1-visual2

Voordelen van Business Process Management

• Helder inzicht en overzicht in processen en hun prestaties.
• Afstemming van uw organisatie op de klantbehoefte.
• Efficiencyverbetering in termen van tijd, resources en kosten.
• Boven tafel krijgen en controleren van onzichtbare processen.
• Verbeteren van flexibiliteit, wendbaarheid en innovatie in uw organisatie.
• Uw bedrijf structureel verbeteren en veranderen.
• Ondersteuning van procesintegratie met IT.

 

Een constructieve aanpak voor Business Process Management

Business Process Management is een krachtige manier om uw organisatie te innoveren, kwaliteit te verhogen of kosten te reduceren. Hiervoor behoeven organisaties een duidelijke visie en een constructieve BPM-aanpak. Echter, veel organisaties lopen vast als zij willen veranderen van een functionele, hiërarchische organisatie in een proces-georiënteerd bedrijf. Bekijk hier onze solutions voor een totale aanpak.

Trainingen

Voor BPM zijn er verschillende trainingen beschikbaar bij Bvolve rondom ‘Theorie’, ‘Tool’ en ‘Taal’. In de theorie training gaan we in op het vakgebied BPM en het ‘denken in processen’. De BPMN training (taal en tool) is een training waarbij de internationale en gestandaardiseerde taal BPMN (OMG BPMN) centraal staat en gemodelleerd kan worden in een geavanceerde ontwerpomgeving (BPMN module). Gezamenlijk de ideale basis om business transformaties vorm te geven en te begeleiden. Bekijk hier alle trainingen.

BPMN proces
Voorbeeld BPMN proces (Bron: BiZZdesign)

 

Bvolve

Bvolve ondersteunt organisaties bij Business Process Management (BPM) met de juiste methoden en technieken en een succesvolle BPM-functie binnen de organisatie. We versterken uw BPM-projecten en helpen gewenste organisatieveranderingen te realiseren. We helpen onze klanten om een breed gedragen BPM-visie te ontwikkelen, de juiste aanpak te kiezen en de BPM-competenties te ontwikkelen met resultaat gedreven, pragmatische methoden en technieken. Wij betrekken zowel de mensen van de werkvloer als van het managementteam. Wij kunnen helpen uw BPM-projecten een flinke boost te geven. We werken samen om de binnen de projecten de beoogde effecten te behalen en hoge kwaliteit af te leveren! Bekijk hier het team van Bvolve.

 

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen met Guido Cohlst.

Guido Cohlst

Guido