Een geïntegreerde aanpak voor Business Process Management

Binnen Bvolve geloven we in een geïntegreerde aanpak voor Business Process Management (BPM). Aan de hand van de organisatiedoelstellingen zal het passende ambitieniveau voor BPM gekozen worden. Met behulp van de juiste tooling kunnen de processen gemodelleerd worden in een internationale gestandaardiseerde taal (BPMN) om altijd inzicht te hebben van de huidige processen/werkwijze. Dit is de ideale basis om processen te gaan beheersen en te verbeteren. Daarnaast biedt dit ook de basis om te innoveren en sneller in te spelen op veranderingen. Bvolve heeft tevens de kennis in huis om het proces rondom procesbeheersing in te richten en de processen Actueel, Betrouwbaar en Compleet (ABC-methode) te houden.

Wat is Business Process Management?

Business Process Management (BPM) is een bewezen aanpak om uw organisatie te verbeteren, kosten terug te dringen en uw winst te verhogen. BPM is een discipline; iets dat je kan doen/uitvoeren!

Een persoon die BPM ‘doet’, zou onderlinge bedrijfsactiviteiten met elkaar moeten verbinden die samenwerken om een zakelijke doelstelling te vervullen. BPM kan nooit als iets zelfstandigs gezien worden, maar altijd in relatie met de organisatiedoelstellingen en in combinatie met andere vakgebieden. Alles komt samen in de processen van een organisatie. BPM is de lijm tussen het uitvoerende werk en de bijbehorende data, informatie en systemen en hierdoor de basis voor elke digitale transformatie.

Wat zijn veelgehoorde BPM-uitdagingen?

De vraag van vandaag is echt anders geworden. BPM wordt steeds meer als middel ingezet en dat is een
positieve trend. Maar welke vraagstukken horen daar dan bij in de praktijk?  Herkent u een of meer van onderstaande uitdagingen?

 • U wilt een compleet integraal overzicht voor grote verandertrajecten
 • U wilt een concreet middel om samenhang in de organisatie te managen
 • U wilt sturen op organisatiedoelstellingen en gericht verbeteren
 • U wilt draagvlak/bewustzijn creëren bij medewerkers
 • U wilt inzicht en overzicht van de bedrijfsprocessen in uw organisatie
 • U wilt flexibeler worden, sneller in kunnen spelen op marktontwikkelingen en aanhaken bij ketenpartners
 • U wilt grip op de risico’s in uw organisatie en voldoen aan wet- en regelgeving
 • U wilt gestandaardiseerd werken; templates en sjablonen

 

Waarom Business Process Management?

Uw vermogen om bedrijfsprocessen in uw organisatie goed te managen is een belangrijke succesfactor voor ieder van bovenstaande uitdagingen! Business Process Management gaat over het optimaal ontwerpen, implementeren en uitvoeren van bedrijfsprocessen op ieder denkbaar niveau in de organisatie. Hierbij zetten we de processen (daar waar het werk gebeurt!) van uw organisatie altijd centraal en zijn we in staat om hier allerlei gegevens en informatie aan te koppelen. Denk hierbij aan:

 • Uitvoerende rollen;
 • Verantwoordelijkheden (RASCI/RACI/VERI);
 • Systemen/applicaties;
 • Risico’s en beheersmaatregelen;
 • Werkinstructies/templates/sjablonen;
 • Data objecten/gegevensdragers;

BPM is dus een overkoepeld vakgebied dat andere vakgebieden met elkaar in verbinding brengt (via de procesbloem).

 

Wat zijn de voordelen van Business Process Management?

 • Helder inzicht en overzicht in processen en hun prestaties
 • Concreet middel om samenhang te creëren en te managen
 • Afstemming van uw organisatie op de klantbehoefte
 • Efficiencyverbetering in termen van tijd, resources en kosten
 • Verbeteren van flexibiliteit, wendbaarheid en innovatie in uw organisatie
 • Ondersteuning van procesintegratie met IT en Informatievoorziening
 • Basis voor elke digitale transformatie

Een duurzame aanpak voor Business Process Management

Business Process Management is een krachtige manier om uw organisatie te innoveren, kwaliteit te verhogen of kosten te reduceren. Hiervoor behoeven organisaties een duidelijke visie en een duurzame BPM-aanpak. Echter, veel organisaties lopen vast als zij willen veranderen van een functionele, hiërarchische organisatie in een proces-georiënteerd bedrijf. Hiervoor heeft Bvolve een duurzame BPM-aanpak ontwikkeld; ’van Bestemmingplan naar Vinex wijk’.

 1. Het plannen
 2. De bouw
 3. De inrichting
 4. De afwerking en oplevering
 5. Het bewoonbaar houden

 

Hierbij is het belangrijk dat er niet gemodelleerd om het modelleren gaat worden, maar dat er ’just enough’ wordt vastgelegd. Om de processen Actueel, Betrouwbaar en Compleet te maken en vooral te houden is het proces procesmanagent cruciaal.

Business Process Management trainingen

Voor BPM zijn er verschillende trainingen beschikbaar bij Bvolve rondom ‘Theorie’, ‘Tool’ en ‘Taal’. In de theorie training gaan we in op het vakgebied BPM en het ‘denken in processen’ en zal de bovengenoemde aanpak volledig worden doorlopen.  De BPMN-training (taal en tool) is een training waarbij de internationale en gestandaardiseerde taal BPMN (OMG BPMN) centraal staat en gemodelleerd kan worden in een geavanceerde ontwerpomgeving (BPMN module). Gezamenlijk de ideale basis om digitale transformaties vorm te geven en te begeleiden. Bekijk hier alle BPM trainingen.

de procestaal BPMN zorgt voor een overzichtelijk visualisatie van de processen in strakke lanes en herkenbare symbolen.

Voorbeeld BPMN proces (Bron: BiZZdesign)

Bvolve

Bvolve ondersteunt organisaties bij Business Process Management (BPM) met de juiste methoden en technieken en een succesvolle BPM-aanpak binnen de organisatie. We versterken uw BPM-projecten en helpen gewenste organisatieveranderingen te realiseren. We helpen onze klanten om een breed gedragen BPM-visie te ontwikkelen, de juiste aanpak te kiezen en de BPM-competenties te ontwikkelen met resultaat gedreven, pragmatische methoden en technieken. Wij betrekken zowel de mensen van de werkvloer als van het managementteam. Wij kunnen helpen uw BPM-projecten een flinke boost te geven. We werken samen om de binnen de projecten de beoogde effecten te behalen en hoge kwaliteit af te leveren! Bekijk hier het team van Bvolve.

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen met Guido Cohlst.

Guido Cohlst
Guido