Publicaties

De 5 gouden regels voor een succesvolle Agile implementatie

Na al een aantal jaren betrokken te zijn bij een meerjarig innovatief verandertraject bij een middelgrote uitvoeringsorganisatie, startten we als implementatiemanagers. Samen met lijnmanagers en Scrum teams zijn we verantwoordelijk dat de organisatie op een nieuwe manier gaat werken met een nieuw ICT-systeem. We wilden allemaal hetzelfde en zijn van elkaar afhankelijk maar hebben onze eigen belangen en deadlines.

 

De 5 vuistregels voor een Agile implementatie

Samen zijn we in een crisis beland en in onze vorige blog heb je kunnen lezen hoe we dat hebben aangepakt. Als we een volgende keer van voren af aan mogen beginnen, gaan we de volgende 5 vuistregels hanteren voor Agile implementeren:

  1. Begin klein! Dit geldt voor het aantal medewerkers dat er mee gaat werken en de betrokken stakeholders, maar ook voor het aantal medewerkers dat de (ICT) functionaliteit gaat bouwen en implementeren;
  2. Kies een homogene doelgroep voor de functionaliteit waarmee je live gaat;
  3. Maak architecten medeverantwoordelijk voor het oplossen van dilemma’s die ontstaan door verschil in theoretische architectuurrichtlijn en praktische realisatiemogelijkheden;
  4. Start met de functionaliteit waarvan de meerwaarde zichtbaar is in de praktijk voor de gebruikers;
  5. Wees consequent in de Agile werkwijze op alle niveaus in de organisatie.

 

Voorbereiding is essentieel bij een Agile implementatie

Met bovenstaande vuistregels realiseren we bij de start van de implementatie een aansprekend praktijkvoorbeeld van de nieuwe werkwijze en ICT in de organisatie. Dat creëert vertrouwen en draagvlak bij medewerkers en management die met de verandering te maken krijgen. Bovendien wordt ervaring opgedaan binnen het Scrum- en implementatie team, die gebruikt kan worden om productiviteit te vergroten en richting geeft als het aantal (Scrum) teams uitbreidt.

Natuurlijk zullen we ook dan gedurende de looptijd van het traject te maken krijgen met onverwachte tegenvallers en (achteraf) onhandige keuzes in de beginfase. Maar als we ons houden aan onze eigen vuistregels, worden de Scrum teams steeds productiever en beter en zullen afdelingen in de rij staan om te mogen starten met de nieuwe werkwijze. En dat is de beste uitgangssituatie voor een succesvolle implementatie.

Wij krijgen al weer zin in nieuw uitdagend verandertraject!

 

Hoe ziet het Scrumproces eruit?

Ons overzicht geeft je inzicht in hoe het Scrumproces eruit ziet, hoe het team eruit ziet en hoe lang de stappen van het proces duren.

Download overzicht scrum proces

Tweeten
Delen

Gerelateerd