Publicaties

Wat is nieuw in ArchiMate® 3.0 ?

Op 14 juni lanceerde The Open Group in Londen de nieuwe versie van de ArchiMate modelleertaal voor enterprise architectuur op de Enterprise Architecture Conference 2016. Dit vormt een nieuwe stap in het ontwikkelen van deze modelleertaal die ooit in Nederland is bedacht, maar inmiddels internationaal is geaccepteerd als standaard.

Net zoals UML de standaard grafische modelleertaal is geworden in de softwarewereld, is ArchiMate dat voor enterprise architectuur: een die de basis vormt voor de standaard gereedschapskist van elke architect. The Open Group heeft ArchiMate sinds het begin van 2009 geaccepteerd als standaard. Het wordt gebruikt door duizenden architecten en ondersteund door een groot aantal leveranciers van consultancy, software en training. Als dochteronderneming van zijn wij vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de taal. Vandaar dat wij u graag op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Nu vraagt u zich misschien af waarom er een nieuwe versie van ArchiMate nodig is. ArchiMate moet als stadaard voor het beschrijven van organisaties vanzelfsprekend meegaan met haar tijd. De afgelopen jaren hebben zich een aantal trends ontwikkeld in EA die hun impact hebben op hoe je architectuur wilt beschrijven. De twee belangrijkste ontwikkelingen zijn:

  1. Het gebruik van architectuur bij het uitvoeren van de bedrijfsstrategie
  2. De integratie van de fysieke en de IT-wereld door trends zoals het ‘Internet of Things’ en ‘Industry 4.0’

ArchiMate 3.0 Framework 
ArchiMate 3.0 Framework

 

Architectuur als een strategisch instrument

EA wordt steeds relevanter voor de ‘business’. Daar waar EA vroeger werd gezien als iets dat alleen voor de IT-afdeling was, zien nu meer en meer organisaties de waarde van EA voor het realiseren van hun strategie. Daarbij komt dat de vroegere scheiding tussen business en IT is verdwijnt doordat IT voor de meeste organisaties de core business is geworden. Veel processen zijn volledig geautomatiseerd, besluitvoering is gebaseerd op business intelligence, bij fusies en overnames is IT-integratie een kritische succesfactor en digitaliseren opent nieuwe strategische mogelijkheden.

Een goed geïntegreerde beschrijving van strategie en architectuur is essentieel voor inzicht in de consequenties van strategische keuzes. Daarbij komt dat architectuur u kan helpen bij het ontdekken van nieuwe strategische mogelijkheden, zoals technologische innovaties die bijdragen aan de digitale transformatie van uw organisatie.

Voor strategische keuzes en management besluiten is het onmisbaar om inzicht te hebben in verschillende opties en de gevolgen daarvan. Architectuurmodellen zijn daarbij een belangrijke bron van informatie. Niet alleen omdat zij inzicht bieden in de effecten van veranderingen en de organisatiebrede samenhang, maar ook omdat zij de basis kunnen vormen van allerlei andere analyses. Denk bijvoorbeeld aan kostenberekeningen, risicoanalyses of compliance checks. Hierdoor kunnen managers hun besluitvoering baseren op feiten in plaats van op onderbuikgevoelens.

Hiervoor is het nodig een duidelijke beschrijving te hebben van de bedrijfsstrategie, de huidige en de gewenste capabilities en resources van de organisatieen de relatie met mensen, processen, informatie en systemen. De nieuwe versie van ArchiMate voegt een aantal concepten toe waarmee deze strategische aspecten gemodelleerd kunnen worden. Dit helpt de verschillen tussen strategie en de realiteit helder in kaart te brengen. Vaak gebruikte technieken, zoals capability-based planning, worden nu effectief ondersteund door de taal.

 

Technologische innovatie

Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op het werk van een enterprise architect. De scheiding tussen de fysieke- en de IT-wereld vervaagt. Het Internet of Things (IoT) is daarvan een extreem voorbeeld, maar we zien ook dat allerlei andere fysieke systemen en productieprocessen onafscheidelijk verbonden zijn met IT.  De altijd toenemende digitalisering van productie is een ander voorbeeld van deze ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Smart Industry’ of ‘Industry 4.0’ concepten voor ‘.

Tot nu ontbraken de concepten in ArchiMate om de fysieke wereld te modelleren en was de taal beperkt tot de wereld van informatiesystemen. In de nieuwe versie zijn concepten toegevoegd voor het modelleren van bijvoorbeeld machines, materialen en distributienetwerken. Deze concepten zijn toegevoegd aan de taal op een manier dat het eenvoudig is om de integratie van fysieke systemen en IT te beschrijven, zoals gautomatiseerde en gerobotiseerde fabrieken of de ‘things’ van IoT. Natuurlijk kunnen ook meer traditionele fysieke systemen worden beschreven in de context van enterprise architectuur. Net als met het beschrijven van software draait het niet om de details van de implementatie, maar om de elementen die essentieel zijn op dit organisatieniveau en om de relaties met de rest van de architectuur.

 

Andere verbeteringen

Naast de hier genoemde trends hebben een groot aantal mensen vanuit hun praktijkervaring met ArchiMate ideeën aangedragen voor het verbeteren van de taal. De notatie, samenhang en flexibiliteit van de taal is verbeterd, net zoals de aansluiting met andere standaarden zoals TOGAF. Dit verbetert het gebruiksgemak van de taal. We vermoeden dan ook dat de populariteit van ArchiMate de komende jaren alleen maar verder toe zal nemen.

 

Support door Bvolve

Bvolve is de nieuwe bedrijfsnaam van de in 2016 van BiZZdesign afgesplitste consultancy-tak. Al sinds de ontwikkeling door het Telematica Instituut in de periode 2002-2004 is BiZZdesign nauw betrokken geweest bij bij ArchiMate. Ze hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de standaard vanuit het ArchiMate Forum van The Open Group. BiZZdesign Enterprise Studio is dan ook de eerste software-oplossing waarin deze nieuwe versie geïmplementeerd is.

 

Meer informatie

Wilt u een demonstratie van de ArchiMate ondersteuning in BiZZdesign Enterprise Studio, of wilt u een van onze ArchiMate 3.0 trainingen volgen, neem dan contact met ons op!
U kunt ons bereiken via academy@bvolve.nl of 033 7410 041.

 

Deze blog is een vertaling van de blog: ArchiMate® 3.0 – The Next Step in the Evolution of the Standard van Marc Lankhorst & Henk Jonkers (BiZZdesign).

  

Tweeten
Delen

Gerelateerd