Publicaties

Agile, Scrum en Lean – hoe zit het nu?

Veel mensen hebben te maken met Agile teams in hun organisatie, maar wat is het nu precies? Wat is de link tussen Agile en Scrum? Of tussen Agile en Lean? In deze blog geven we antwoord op de vijf belangrijkste vragen die tijdens het event naar boven kwamen.


1  Wat is Agile?

Agile is een gedachtengoed: een set van samenhangende waardes en principes. Het woord Agile wordt vertaald als wendbaar, lenig of behendig. Een Agile organisatie kan snel en makkelijk meebewegen of omgaan met veranderingen. De oorsprong van dit gedachtengoed ligt in de softwareontwikkeling. In 2001 wordt door 17 ontwikkelaars het Agile Manifesto opgesteld. Dit Manifesto is een uitwerking van ideeën die in de jaren 90 zijn ontstaan. In 2011 wordt een nieuw Agile Manifesto uitgebracht gericht op Agile organisaties.

In het Manifesto worden een aantal waarden genoemd:
• Mensen en hun onderlinge relaties boven processen en tools
• Werkende producten boven allesomvattende informatie
• Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
• Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

 

2  Waarom Agile?

Op een Agile manier werken vinden de meeste mensen ontzettend leuk. In teamverband en in korte periodes werk je aan producten die direct waardevol zijn voor de klant.

Onderzoek (Xebia, 2011) wijst uit dat een Agile manier van werken tot betere resultaten leidt. Zij rapporteren verhoogde teammotivatie, werkplezier en productiviteit, alsmede een versnelling van de ‘time to market’ en een betere omgang met veranderingen.

Andere bekende voordelen van een Agile manier van werken zijn:
• Kwaliteitsverbetering
• Leveren van meer waarde
• Een meer innovatieve bedrijfscultuur
• Grotere klanttevredenheid
• Grotere medewerkerstevredenheid

 

3  Wat is het verschil tussen Agile en projectmanagement?

Het verschil tussen agile en de klassieke manier van projectmanagement is best groot. Bij projectmanagement is er sprake van tijdelijke teams, waarbij van tevoren in een plan tot in detail activiteiten gepland zijn. Tussentijdse wijzigingen zijn niet of nauwelijks mogelijk. Die worden vaak door middel van een changeproces achteraf afgehandeld. De klant ziet het eindproduct aan het einde van het project. Bij Agile heb je te maken met vaste teams waarbij wel de grote lijnen bekend zijn, maar waarbij juist tussentijdse wijzigingen welkom zijn. Doordat de klant betrokken is bij het hele proces (de sprintdemo’s) ziet hij direct de consequenties van zijn wijzigingen. Feedback van de klanten, proces evaluaties en testresultaten worden direct in de ontwikkeling meegenomen. Dit maakt Agile uitermate geschikt voor werkzaamheden waarbij de eisen van de klant door nieuwe inzichten  tussentijds kunnen veranderen,

 

Agile is de paraplu waar Scrum en Lean onder vallen4  Hoe zit het met Agile versus Scrum?

Agile is een paraplu begrip waar veel bekende methodes onder vallen. Een van de meest gebruikte methodes daarvan is Scrum. De Scrummethode bevat een aantal specifieke concepten waarmee het agile proces wordt ingevuld. Bij Scrum wordt door multidisciplinaire teams van 5 tot 9 mensen in ‘sprints’ van gemiddeld twee tot drie weken een werkend product afgeleverd. Elke ochtend komt dit team kort bij elkaar om met elkaar te delen wat de stand van zaken is en waar zij tegen aan lopen. Het team is zelf verantwoordelijk voor de planning, de werkverdeling en het resultaat. Zij worden in het Scrumproces bijgestaan door de ‘Scrummaster’.  De Scrummaster zorgt ervoor dat het proces goed doorlopen wordt, lost conflicten op en beschermt het team tegen invloeden van buitenaf. Naast de Scrummaster is er ook een ‘Productowner’ die de wensen van de stakeholders prioriteert en deze vertaalt naar kleine brokken werk (userstories) die in sprints worden gerealiseerd. Op deze manier zorgt Scrum dat de ontwikkeling van een product constant wordt afgestemd op de wensen van stakeholders en dat na elke sprint een getest en werkend onderdeel wordt afgeleverd.

 

5  Hoe zit het met Agile versus Lean?

Net als Agile is Lean een verzameling principes. Lean is een managementfilosofie in het vakgebied van operational management die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Lean uitgangspunten zoals het respect voor mensen en cultuur, continue flow van producten, richten op klantwaarden en de focus op continu verbeteren zijn onderdelen die terug te vinden zijn bij andere Agile methodes. Lean valt daarmee onder de paraplu van Agile.

Er zijn zeker verschillen tussen Agile en Lean: download direct alle verschillen in 1 visuele plaat.

agile lean scrum

 

Vind je ook dat een architect betrokken moet zijn bij portfoliomanagement, ook in Agile omgevingen? Vul dan direct de enquête in over Agile Portfoliomanagement en ontvang de resultaten in uw mail!

Wilt u meer weten over Agile, dan vindt u hier ons trainingsaanbod of u kunt contact opnemen met Mark Kahmann.

 

Tweeten
Delen

Gerelateerd