Downloads

Kaart: Verschillen tussen Lean en Agile

Net als Agile is Lean een verzameling principes. Lean is een managementfilosofie in het vakgebied van operational management die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Lean uitgangspunten zoals het respect voor mensen en cultuur, continue flow van producten, richten op klantwaarden en de focus op continu verbeteren zijn onderdelen die terug te vinden zijn bij andere Agile methodes. Lean valt daarmee onder de paraplu van Agile.

Er zijn zeker verschillen tussen Agile en Lean: vul uw gegevens hiernaast in en download de kaart waarin u alle verschillen in 1 visuele plaat kunt zien.