Business Process Management

Integrale aanpak

Visual DienstenmodelEen sterk fundament is van essentieel belang tijdens een digitale transformatie. Het integraal oppakken van procesmanagement, architectuur, datamanagement en change management zorgt voor synergie en consistentie tijdens de transformatie. Het geeft meer inzicht en overzicht over de gehele doorsnede van de organisatie. Tevens biedt dit de mogelijkheid om de samenhang en ontwikkelingen over de afdelingen heen te bewaken. Dit versterkt de relatie tussen strategie en uitvoering en biedt meer grip op complexe veranderingen. In de praktijk zien wij vaak nog losse rollen, afdelingen en projecten rondom deze vakgebieden en werken ze elkaar eerder tegen, dan dat ze elkaar versterken.

Een integrale aanpak op deze vakgebieden levert synergie op, waardoor de impactanalyses en risicoanalyses van een hoger niveau zijn. En daarmee kan de inzet van mensen en middelen weer efficiënter worden ingericht. Om de inhoudelijke vakgebieden op elkaars inzichten voort te laten bouwen, dienen ze wel een bepaald volwassenheidsniveau te hebben. 

Vakgebied: Business Process Management

Als organisatie wil je (beter) in kunnen spelen op de behoefte van je klant. Een middel hiervoor is door te kijken naar de processen die (in)direct hieraan bijdragen. Daarnaast wil je deze processen beter aan laten sluiten bij jouw wensen en je medewerkers meer werkplezier en bevlogenheid gunnen. Je wilt snel in kunnen spelen op veranderingen in de markt, maatschappij, maar ook intern. Maar hoe bereik je die doelen? En hoe kun je de bedrijfsprocessen van jouw organisatie sturen op het gebied van:

  • Effectiviteit (klantgerichtheid);

  • Efficiëntie (kostenbesparing);

  • de bijdrage aan organisatiedoelstellingen?

Om dit te bereiken is het van belang inzicht te krijgen in de (primaire, meest belangrijke of risicovolle) bedrijfsprocessen. Dit creëert de basis voor het kunnen doorvoeren van verbeteringen en het Ontwerpen van de digitale toekomst van de organisatie. Daarnaast reduceert het ook direct het risico op verlies van kennis of continuïteit doordat de cruciale processen geborgd zijn. Vervolgens kan het verbeterpotentieel van de bedrijfsprocessen geïdentificeerd worden en verbeteringen doorgevoerd worden (het Implementeren en regisseren) die de processen beter aan laten sluiten bij de behoefte van de klant en jouw wensen.

Meerwaarde Business Process Management

  • Hogere klanttevredenheid: betere afstemming van de organisatie op de klantwens;

  • Hogere medewerkerstevredenheid;

  • Verhoogde productiviteit: verbeteren van flexibiliteit, wendbaarheid en innovatie in de organisatie;

  • Verbeterde efficiëntie: efficiencyverbetering in tijd, resources en kosten door inzicht in de huidige processen en hun prestaties;

  • Een stabiele basis voor elke (digitale) transformatie en verandertraject: de mogelijkheid om samenhang tussen informatie, processen en applicaties te creëren en te managen en ondersteuning van procesintegratie met IT en Informatievoorziening.

 

Aanpak Business Process Management

Bvolve heeft de volgende visie op Business Process Management:

“Business Process Management zorgt voor sterke organisaties met de beste bedrijfsprocessen waarbij de mens in zijn kracht staat.”

Deze visie hebben wij vertaald in een aanpak rondom Business Process Management die zorgt voor een overzicht van het proceslandschap van de organisatie, procesmodellen als basis voor procesanalyse en (waar nodig) doorgevoerde verbeteringen. Dit doen wij door op systematische wijze bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te analyseren, te optimaliseren en te implementeren. De aanpak bestaat uit heldere activiteiten en levert concrete resultaten op. Hierbij staat de mens centraal: samen met je medewerkers geven wij, op maat, invulling aan jouw organisatiedoestellingen. Daarnaast geven wij je medewerkers handvaten om de processen continu te blijven verbeteren om zo het beste resultaat te blijven bereiken. Kortom, de aanpak van Bvolve levert zowel tastbare resultaten (structuur) als sociale resultaten; procesbewustzijn, draagvlak en bevlogenheid (cultuur).

Vrijblijvende intake

Door onze expertise op de gebieden van architectuur en procesmanagement te bundelen met de vakgebieden changemanagement en data bieden wij een totaaloplossing om jouw organisatie te transformeren. Hierbij stellen we de mens centraal, leveren wij duurzame impact en dat alles doen we samen met jou. Neem contact met een van onze experts op voor een vrijblijvend intakegesprek van 30 minuten.

Ontmoet onze mensen