Kickstart je architectuur

Organisaties streven er naar hun klanten zo goed mogelijk te bedienen. Intiemer contact met de klant vereist meer en slimmer gebruik maken van data. Diensten en producten moeten niet alleen met constante hoge kwaliteit geleverd worden, maar ook op tijd en tegen de juiste prijs. Om dit te realiseren moet de organisatie op een efficiënte en effectieve manier worden ingericht. Naarmate het onderliggende applicatielandschap complexer wordt, is het steeds ingewikkelder om applicaties te vervangen of nieuwe innovaties te integreren. Enerzijds omdat de exploitatie veel tijd en geld op slokt, anderzijds omdat de risico’s van aanpassingen soms lastig te overzien zijn. Architectuur is een middel om deze risico’s en afhankelijkheden te managen.

Herken jij onderstaande uitdagingen, en wil je doelgericht veranderen een kickstart geven? Dan is het verstandig om eerst een stap terug te doen en te kijken naar het inrichten van een architectuurfunctie.

De uitdagingen:

  • Is er een duidelijke strategie maar lukt het niet die te vertalen naar de inrichting van je (IV-) organisatie?
  • Mist het inzicht en overzicht in je organisatiestructuur en applicatielandschap om goed te kunnen sturen?
  • Ontstaan er risico’s door een tekort aan grip op complexe veranderingen en is het lastig de consequenties te overzien?
  • Is het lastig de samenhang van ontwikkelingen te bewaken tussen afdelingen, ketens en externe partijen?
  • Wordt er teveel tijd en geld besteed aan beheer in plaats van innovatie?
  • Afstemming tussen ketens, afdelingen of domeinen verloopt moeizaam en er wordt veel binnen silo’s gewerkt.

Bij Bvolve geloven we dat architectuur een essentieel element is voor het realiseren van (digitale) transformaties. Architectuur levert een blauwdruk van de organisatie op basis waarvan oude systemen kunnen worden vervangen en nieuwe innovaties worden ingepast. Hiermee vormt architectuur de link tussen de strategie en de uitvoering.

In 10 sessies je architectuurfunctie inrichten

Het opzetten van een volwassen architectuurfunctie heeft tijd nodig. Daarbij kan ieder project doorbouwen op zaken die in eerdere projecten zijn uitgedacht, uitgewerkt en geïmplementeerd. Naast het opleiden van medewerkers in de rol van architect moeten zowel de bestuurders als de organisatie worden opgeleid in het gebruik van architectuur. Echter: een goed begin is het halve werk. Daarom hebben wij een methode ontwikkeld waarmee we in 10 sessies een basis architectuurfunctie neerzetten. Daarbij leiden we medewerkers op zodat zij daarna zelfstandig in staat zijn de architectuur door te ontwikkelen. Samen leveren we de volgende vijf resultaten op:

 

vijf resultaten

 

De precieze aanpak maken wij altijd op maat voor jouw organisatie. Deze is afhankelijk van de mogelijke inzet van de organisatie zelf, de doelstellingen en het huidige volwassenheidsniveau. Ben je benieuwd naar het volwassenheidsniveau van je organisatie? Doe onze zelfscan hier!

Wil je meer weten over onze aanpak en de voordelen van architectuur voor jouw organisatie? Neem contact op met een van onze adviseurs:

Ontmoet onze mensen