Thomas Veenhoven

Consultant

Verbinding als basis voor succes, dat is waar Thomas in gelooft. In zijn aanpak gaat zijn focus uit naar de mensen die het werk doen. Met een flinke dosis enthousiasme, gedrevenheid en een echte “getting things done” mentaliteit krijgt Thomas mensen in beweging en zorgt hij dat het gewenste resultaat bereikt wordt. Door deze mensgerichte werkwijze creëert Thomas een gevoel van betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak. Dit is essentieel voor elke veranderopgave. Het analyseren van verandering vergt een integrale blik op processen, technologie en organisatie. Begrip en kennis van deze drie aspecten is volgens Thomas nodig voor een succesvolle verandering, gebaseerd op een heldere, realistische en duurzame oplossingsrichting.

Het fundament voor zijn werkwijze kwam al vroeg tot uiting in zijn grootste passie basketbal. Als een echte spelverdeler zet Thomas als regisseur de lijnen uit voor het team en houdt hij overzicht over het gehele spel. Met als doel het creëren van een team waar elke speler optimaal op zijn kwaliteiten wordt benut. Als Thomas niet op het basketbalveld te vinden is, staat hij wel met vrienden op het voetbalveld of werkt hij zichzelf in het zweet in de sportschool. Daarnaast is Thomas van nature avontuurlijk en nieuwsgierig aangelegd en ontdekt hij graag nieuwe dingen. Dit uit zich in zijn voorliefde om te reizen, van stedentrips tot verre reizen. Zijn sterke drive om zichzelf continu te verbeteren en zijn avontuurlijke instelling vertaalt hij naar de werkvloer.

Top 3 opdrachten

Rijkswaterstaat logo

Rijkswaterstaat

Om tunnels optimaal te laten functioneren heeft Rijkswaterstaat samen met overheden, organisaties uit de wereld van transport, marktpartijen en hulpdiensten de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) ontwikkeld. In de Tunnelstandaard staan standaardprocessen en functionele eisen voor de aanleg van Rijkstunnels en het beheer en de organisatie van tunnels. De Tunnelstandaard wordt up-to-date gehouden en verder ‘uitgehard’ door het gebruik in de praktijk. Hiervoor worden releases van de standaard uitgegeven. Binnen de Landelijke Tunnelstandaard is Thomas betrokken in het programma Uniformering Primaire Processen.

Albeda

Albeda

De interne doelstelling van het Albeda is het inrichten van een regieorganisatie. Eén van de pijlers van de regieorganisatie is het ontwikkelen van de architectuurfunctie. Het  Albeda bevindt zich momenteel in een transitie fase naar een nieuw Student Informatie Systeem. Deze veranderopgave heeft impact op proces, technologie en organisatie.

politie

Nationale Politie

De dienst Informatie Management wil haar architectuurfunctie verder professionaliseren. Randvoorwaarde hierbij is de verdere inrichting van de BiZZdesign software voor de architectuurfunctie binnen de IV-organisatie. Deze applicatie is voor de bedrijfsarchitecten al volledig ingericht. Het is noodzakelijk dat de IV-organisatie in deze zelfde beleidslijn deze applicatie goed inricht. Daarnaast is Thomas domein overstijgend als architect betrokken het inzichtelijk krijgen van de diverse domeinarchitecturen binnen de Politie. Deze inzichten worden gebruikt t.b.v. het herinrichten van de IT-architectuur.