Downloads

Omgevingswet Slidedeck ‘Van Wet naar Digitaal Loket’.

Kom er in dit Slidedeck achter wat de Omgevingswet eigenlijk inhoudt; de Omgevingswet in cijfers, de veranderopgave, de cultuuromslag, de complexiteit en de raakvlakken met diverse vakgebieden zoals BPM, EA en Agile.

Vul uw gegevens in en ontvang direct het Slidedeck.

omgevingswet slidedeck