Downloads

Slidedeck: Ontwikkelingen in het onderwijs

Docenten vervullen een belangrijke functie. Behalve dat zij kennis overdragen door voor de klas te staan, voeren zij onderwijsbeleid uit. Het is aan de docent om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Docenten hebben dan ook baat bij autonomie, maar ook bij richtlijnen.

Wanneer veranderingen in onderwijsbeleid worden doorgevoerd, is het belangrijk dat docenten worden meegenomen in de aanstaande veranderingen. Alleen dan kunnen zij hun (vak)kennis blijven verbinden aan de beroepspraktijk.

Download het slidedeck door je gegevens in te vullen.