Transformaties Starten

Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met digitale transformaties. Vaak is het lastig te bepalen wat deze veranderingen precies betekenen. Wat moet er gebeuren, hoe en wanneer? Wij helpen organisaties om deze vragen snel te beantwoorden en een concreet plan van aanpak op te stellen. Bovendien zorgen we ervoor dat alle partijen ook daadwerkelijk betrokken worden. Zo zorgen we dat de verandering goed van start gaat. Dit doen we via een kortdurend traject met de volgende fases.

1. Visievorming
Samen met de organisatie schetsen we een beeld van de toekomst. Hoe ziet de transformatie er idealiter uit? Wat is het gedroomde eindstation? Via een reeks interviews en interactieve sessies vertalen we de dromen van de organisatie naar een gezamenlijk beeld. Dit zorgt voor betrokkenheid en enthousiasme. Tot slot visualiseren we dit toekomstbeeld zodat het de organisatie tijdens de gehele transformatie blijft herinneren aan het beoogde einddoel.

2. Veranderopgave & Gap-analyse
Vervolgens brengen we met verschillende belanghebbenden de interne stand van zaken in kaart. Dit vergelijken we met de eisen die de verandering stelt om te bepalen waar de grote uitdagingen zich bevinden. Door deze Gap-analyse kunnen we zien wat er precies moet veranderen, wat de samenhang en afhankelijkheden zijn, en waar de risico’s zich bevinden. Tegelijk creëren we zo draagvlak.

3. Roadmap
Het traject mondt uit in een roadmap voor de gehele transformatie. Hierin wordt exact zichtbaar gemaakt wat er op welke manier moet veranderen, en wanneer dit moet gebeuren om de transformatie daadwerkelijk te realiseren. Met dit hulpmiddel in handen kan de transformatie concreet van start gaan.

Klantcase