Programma management bij een grote bank

De opdracht

Bvolve ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van een groot transformatie programma binnen kredietverlening. Doel van het programma is om meer ‘in control’ te komen (en te blijven) van de volledige ‘collateral lifecycle’ door middel van het implementeren van een centrale oplossing. Dit houdt onder andere in dat er een nieuw systeem wordt geïmplementeerd waarin het collateral (ofwel het onderpand) zelfstandig gemanaged kan worden. Dit brengt een aantal verandering met zich mee voor de bank, te denken valt hierbij aan;

  • Creëren van nieuwe bedrijfsprocessen
  • IT-implementatie nieuw system
  • Target Operating Model
  • Transformatie strategie inclusief nieuwe Way of Working

 

Wat hebben we gedaan?

Bvolve is sinds de start van het programma direct betrokken en heeft de bank geholpen met opzetten en uitdenken van het programma. Hiervoor zijn werkstromen opgetuigd ieder met hun eigen verantwoordelijkheden en deliverables. Door ondersteuning te bieden bij het interviewen van belangrijke stakeholders, wordt er aan een oplossing gewerkt die ook daadwerkelijk binnen de organisatie gedragen wordt. Daarnaast heeft Bvolve ondersteunt bij de keuze voor de IT-leverancier, door middel van het uitvoeren van een uitgebreide ‘Request for proposal’ en een ‘Proof of Concept’ te draaien. Alle PMO-activiteiten van het programme worden door Bvolve uitgevoerd, te denken valt hierbij aan wekelijkse/maandelijkse reporting, opstellen van programma documenten, organiseren van meetings/workshops etc.

Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we bereikt?

Binnen het programma hebben we samen veel bereikt. Zo was de keuze voor de IT-leverancier unaniem aangenomen in de stuurgroep en is er vrijwel direct gestart met de eerste pilot fase. Er is een hele duidelijk interne wil, om dit programma tot een succes te maken. Het is niet alleen een goede samenwerking tussen de bank en Bvolve, maar vooral ook tussen het programma en de huidige Agile organisatie. Het doel is om zo snel mogelijk de huidige organisatie in staat te stellen om te kunnen gaat met een kolossale verandering. Binnen een jaar tijd is het overgrote deel van de programma-activiteiten overgenomen door de huidige werkorganisatie, en daar zijn we trots op! De klant weet nu precies hoe de komende implementatie uitgevoerd kunnen worden.