Albeda College

Context 

Als onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs wil Albeda toonaangevend en waardevol zijn en blijven voor studenten, werkenden en medewerkers, en daarmee voor iedereen in de samenleving. Vanwege de constante ontwikkelingen van de omgeving en de veranderende eisen die de samenleving aan het beroepsonderwijs stelt, zet Albeda een nieuwe koers uit. Een belangrijk aspect binnen deze nieuwe koers is het optimaliseren van de ICT-organisatie om betere impact analyses te kunnen maken en makkelijker op deze veranderingen in te kunnen spelen. Albeda is al jaren aan ‘het bouwen’, maar dit gebeurt nog allemaal in silo’s, waarbij de integrale samenhang en afhankelijkheden niet bekend is.  

Binnen de afdeling ICT is een beperkte visie en regie op de ontwikkeling. Het ontbreekt aan heldere en eenduidige beleid, kaders, richtlijnen en principes in een realistische roadmap richting te toekomst. De waan van de dag regeert en het complexe applicatielandschap blijkt steeds een blokkade te zijn om hier structureel mee aan de slag te gaan. ICT is onvoldoende betrokken bij het onderwijs, waardoor ze reactief te werken moeten gaan.  

Doel 

Het doel van de opdracht is ervoor te zorgen dat Albeda ICT weer ‘regie’ krijgt op de ontwikkeling van de afdeling en specifiek meerwaarde kan bieden voor de organisatie. Om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en veranderingen en krachtige impact analyses te maken is het noodzakelijk om de basis weer op orde te krijgen. Welke processen kunnen worden gedefinieerd? Welke applicaties ondersteunen deze processen? Hoe lopen de informatiestromen (data)? En hoe is het gesteld met de (digitale) competenties van de medewerkers van Albeda ICT? Een goede strategie schetst de gewenste toekomst en het pad om er te komen. Om dit pad te kunnen gaan bewandelen is een gezamenlijk vetrekpunt noodzakelijk.