Traditionele businessmodellen

De mobiliteitsbranche wordt nog voor een groot deel gekenmerkt door traditionele businessmodellen. Zo zien we in de automotive industrie dat de focus nog voornamelijk ligt op het verkopen van auto’s. Echter kun je met de teruglopende verkoopaantallen niet anders dan concluderen dat deze traditionele businessmodellen niet langer voldoen. Maar waarom is een groot deel van de mobiliteitsbranche dan nog steeds bezig met evolutie in plaats van een revolutie? Alleen evolutie is niet voldoende om het op te kunnen blijven nemen tegen nieuwe spelers in de markt met grote ontwikkelbudgetten die hen in staat stellen om razendsnel te innoveren. De oplossing? Nu het nog kan inzetten op ketenoptimalisatie en consolidatie en de grotere (keten)marge aanwenden voor de noodzakelijke innovatie. Om te consolideren op basis van waardevolle activiteiten is het enerzijds belangrijk om te weten wat jouw klant als waarde ziet, maar is het ook belangrijk om te weten hoe jouw processen lopen. Dat brengen we in kaart, evenals de impact van de revolutionaire verandering(en) op de staande organisatie. We leggen de gewenste situatie vast, analyseren wat er moet gebeuren om daar te komen én zorgen ervoor dat je de gemaakte keuzes kunt vertalen in nieuwe werkwijzen die duurzaam zijn.

Ontmoet onze mensen