Maatschappelijke en regionale ontwikkelingen

Naast een veranderende klantbehoefte en nieuwe concurrentie drukken ook maatschappelijke en regionale ontwikkelingen een belangrijke stempel op de veranderingen in de mobiliteitsbranche. Zowel de overheid als maatschappelijk instanties houden zich nadrukkelijk bezig met het bereikbaar en leefbaar houden van de leefomgeving. Gemeenten en gebiedsontwikkelaars kiezen bijvoorbeeld steeds vaker voor autoluwe zones, terwijl er in diverse maatschappelijke samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan de infrastructuur van morgen. Veel mobiliteitsaanbieders kiezen dan ook proactief voor participatie op dit maatschappelijk niveau, om zo hun aandeel in de markt te garanderen en maximaliseren. Maar wanneer kies je voor samenwerking en wanneer trek je je eigen plan? Het begint bij kennis van de ontwikkelingen. Samen met onze kennispartners in de mobiliteitsbranche kunnen we je inzicht geven in de laatste trends en ontwikkelingen. We helpen je vervolgens om deze ontwikkelingen te duiden in relatie tot je eigen organisatie en dienstverlening: welke kansen en risico’s brengt dit met zich mee? Samen onderzoeken we welke rol jouw organisatie kan spelen in dit toekomstige speelveld, wat hiervan de impact gaat zijn en welke veranderingen (in termen van capabilities) noodzakelijk zijn. Als je dan besluit tot een samenwerking over te gaan is het van belang om die goed te ontwerpen: wie krijgt welke rol? Hoe sluiten de werkwijzen op elkaar aan? En waar ligt de eventuele overlap? Om dit inzichtelijk te maken gebruiken we een combinatie van architectuur en procesmanagement.

Ontmoet onze mensen