Publicaties

Thomas Veenhoven over zijn terugkeer bij Bvolve!

Begin oktober keerde Thomas terug als Partner bij Bvolve. We spraken met hem over de afgelopen zes maanden, over zijn achtergrond, start van zijn carriere, zijn visie op organisatieverandering en zijn keuze om terug te keren als partner bij Bvolve.
“Vanaf de start van mijn carrière had ik de ambitie om te ondernemen, dit voelde als een stap die ik moest en graag wilde zetten” legt hij uit. “Ik ben Bvolve altijd blijven volgen en ik heb daar een fantastische tijd gehad, om nu in deze rol terug te kunnen keren was een kans die ik met beide handen aan wilde grijpen”.

Binnen Bvolve wordt Thomas gezien als welkome verfrissing in het bestuur.

Achtergrond

Al vroeg ontdekte Thomas een natuurlijke interesse in het functioneren van organisaties in een omgeving die continu onderhevig is aan verandering en een nieuwsgierigheid naar het menselijke gedrag en interactie. Aan de Universiteit Utrecht studeerde hij Sociologie, gecombineerd met een minor Bestuur- en Organisatiewetenschappen.

“Tijdens mijn studie leerde ik meer over het menselijke gedrag in een organisatorisch omgeving en het functioneren en dynamiek van organisaties zelf” legt hij uit. “Ik verdiepte mij in thema’s als leiderschap, samenwerking, de impact van een veranderende maatschappij op organisaties en de noodzaak van continu innoveren”
Zijn interesse voor de combinatie mens en organisaties groeide en kreeg een vervolg in de vorm van een masteropleiding Organisation Studies aan Tilburg University. “Tijdens mijn master lag de focus nog meer op de werking van organisaties. Hier kwam ik in aanraking met thema’s als stakeholdermanagement en communicatie, samenwerking binnen en buiten organisaties en het herkennen, analyseren en oplossen van organisatorische problemen terwijl je rekening houdt met diverse factoren als macro-trends, klantvoorkeuren en nieuwe reguleringen” legt hij uit.

Na het afronden van zijn studie besloot Thomas zijn vaardigheden en expertise te verbreden in het Young Professional Programma bij Bvolve.

Start Carrière

Het Young Professional Programma bleek de ideale start. “Het waren vooral de culturele fit, de mix van ondernemerschap, samenwerking en collegialiteit en het warme welkom, die mij destijds snel thuis hebben doen voelen”. Door de vele trainingen, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van ondernemerschap ontwikkelde Thomas zich in razend tempo. “Bij Bvolve kreeg ik de kans en de vrijheid om mezelf zowel persoonlijk als professioneel op het vlak van Procesmanagement, Datamanagement, Verandermanagement en Enterprise Architectuur’’ verder te ontwikkelen.
Er is veel mogelijk binnen Bvolve, en elke collega is bereid je daarin te stimuleren en te ondersteunen. We verwachten daarin wel een stuk ondernemerschap, initiatief en eigen verantwoordelijkheid van de Young Professional.

Integrale aanpak

Naast partner binnen Bvolve is Thomas ook zelf actief als consultant, voornamelijk op het vlak van architectuur. De afgelopen jaren heeft Thomas voor verschillende organisaties in verschillende sectoren gewerkt, waaronder in de Energie, Mobiliteit, Zorg, Onderwijs en Overheid.
In zijn periode bij Bvolve en Deloitte heeft Thomas voor verschillende organisaties in verschillende industrieën gewerkt, waaronder in de Publieke sector, Zorg, Mobiliteit, Energie, Olie en Gas.
“Ik heb op het vlak van proces, data en architectuur verschillende uiteenlopende, leuke en uitdagende projecten gedaan en rollen vervuld op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau”.

Enkele voorbeelden hiervan zijn het begeleiden van een grootschalige ERP implementatie als
domeinarchitect, het opzetten en verder professionaliseren van de architectuurfunctie en -werkwijze van een organisatie, het analyseren van de impact van grote maatschappelijke trends, ontwikkelingen op alle lagen van het bedrijfsmodel van de organisatie.
“Ik geloof dat wij onze opdrachtgevers slimmer maken met de inbreng van onze integrale aanpak.”
“Dit betekent dat we niet slechts naar één aspect van een organisatie kijken, maar vanuit een een integrale blik op procesmanagement, architectuur, data en verandermanagement”. Vanuit die basis maken we vervolgens de vertaalslag naar een heldere, pragmatische en duurzame oplossingsrichting.”

In een van zijn recente opdrachten heeft Thomas zich beziggehouden met de impact van de energie transitie waarin hij zich vooral richtte op de rol van architectuur als katalysator van deze verandering. “Als Enterprise Architect was ik verantwoordelijk voor een workstream, met als specifieke focus het definiëren en realiseren van Carbon & Sustainability gerelateerde dataproducten die organisatiebreed en soms organisatie overstijgend gebruikt kunnen worden bij het inzichtelijk maken en berekenen van de carbon footprint van de organisatie”.
Kenmerkend aan Thomas is dat hij met een gedrevenheid, positiviteit en een echte ‘can-do’ mentaliteit zorgt dat het gewenste resultaat bereikt wordt. Zijn politieke sensitiviteit in combinatie met gerichte interventies stellen Thomas in staat teams en individuen in de juiste stand te krijgen. Thomas wordt door zijn collega’s omschreven als een sociaal intelligente professional. Hij is iemand die gemakkelijk verbinding weet te leggen op verschillende niveaus, verbanden weet te leggen en kan communiceren met verschillende doelgroepen.

What’s next?

Inmiddels bijna een half jaar na zijn terugkeer kan Thomas bevestigen dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. “Bvolve is een mooie organisatie vol met energieke, slimme en getalenteerde consultants”. “Het warme welkom dat ik in het begin van mijn carrière voelde, ervaar ik nu weer. De afgelopen 6 maanden zijn we hard aan het bouwen aan Bvolve en maken we een mooie ontwikkeling door als bedrijf. Het is mijn doel om samen met het team betekenisvolle projecten uit te voeren” vertelt hij.

“Bvolve ademt energie, enthousiasme en plezier. We willen voor onze consultants een ‘Great Place to Work’ te zijn waar mensen gedreven worden door passie en waar samenwerking, innovatie en ondernemerschap worden gestimuleerd. Ik kijk vol energie en vertrouwen uit naar de toekomst”.

Tweeten
Delen

Gerelateerd